> Aplikace > Energetika > Diagnostika a monitoring SF6

Diagnostika a monitoring SF6

HEXAFLUORID SÍROVÝ JE OD 60. LET MINULÉHO STOLETÍ MOHUTNĚ POUŽÍVÁN JAKO KVALITNÍ CHLADIVO A IZOLAČNÍ MÉDIUM PŘEDEVŠÍM V TECHNICE VN A VVN, KDE POSTUPNĚ VYTĚSNIL VZDUCHEM NEBO OLEJEM IZOLOVANÉ SYSTÉMY. JEHO VÝBORNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI VYVAŽUJE ZNATELNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ, KONKRÉTNĚJI NA SKLENÍKOVÝ EFEKT NA ZEMI (1 KG TOHOTO PLYNU UNIKLÝ DO HORNÍ VRSTVY ATMOSFÉRY MÁ 22800X VĚTŠÍ VLIV NEŽ 1 KG OXIDU UHLIČITÉHO).

Vlivem netěsností, manipulací s plynem, závadám na zařízení, působení částečných výbojů, oblouků a polarizací se původně čistý plyn kontaminuje a vzájemně reaguje s kontaminanty, což zhoršuje jeho kvalitativní parametry. Vzniklé rozkladné produkty jsou navíc mnohdy silně korozivní nebo jinak chemicky agresivní a ve formě usazenin nebo chemických reakcí snižují dielektrické, mechanické nebo naopak vodivostní vlastnosti jednotlivých částí konstrukce prvků vysokého napětí.

Dle normy ČSN EN 60480 a jemu předcházejícímu Recycling gude dle CIGRÉ je nutné při provozu a manipulaci zařízení plněného SF6 s plynem nakládat a postupovat s ohledem na jeho kvalitativní parametry. 

Níže naleznete široké portfolio přístrojů určených pro detekci SF6 nebo měření kvalitativních parametrů SF6 nejen ve venkovních vypínačích VN/VVN, ale i v zapouzdřených rozvodnách, přístrojových transformátorech či plynem izolovaných rozvaděčích. V nabídce jsou jak kvalitní jednoúčelové přístroje, tak multifunkční přístroje s pokročilými funkcemi a komplexním měřením celé sady kvalitativních parametrů plynu. Přístroje se vyznačují nejen svou odolností, ale i přesností a spolehlivostí. Kromě těchto přístrojů nabízíme i další potřebné příslušenství vč, přídavných hadic libovolných délek a adaptérů.

Druhou množinou produktů jsou prvky monitorující provozované množství, či úniky SF6 ze zařízení s ohledem na nařízení Evropského parlamentu 517/2014 (F-GAS Regulation 2014). Jedná se o velmi přesné densostatické převodníky (analogové, digitální) monitorující úbytky plynu a kvantifikující v hmotnostních veličinách. Nebo naopak se jedná o montované monitorovací systémy fungující na principu infračervených čichaček. Kontrolují okolní vzduch na přítomnost koncentrací plynu SF6 a v případě detekce výskytu aktivují audiovizuální, či vzdálené alarmy. Poslední zmíněná skupina je vhodná spíše pro hlídání uzavřených prostor, jako jsou skladiště tlakových nádob SF6, vnitřní rozvodny nebo GIS.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

BCS10 Kalibrátor densostatů

BCS10 Kalibrátor densostatů

Testování funkce densostatů SF6 metodou komparativního měření. Jednoduché měření v terénu, v laboratoři, či dílně.

Detail

GA10 - SF6 Breaker Analyzer

GA10 - SF6 Breaker Analyzer

SF6 Breaker Analyser: komplexní přístroj pro analýzu kvality SF6

Detail

GA11 - SF6 Quality Analyser

GA11 - SF6 Quality Analyser

SF6 Q- Analyser: komplexní přístroj pro analýzu kvality SF6, měřte kvalitu plynu bez kompromisů

Detail

GA20 - Humiditor

GA20 - Humiditor

Analyzátor kvality plynu SF6 – měření vlhkosti, automatická regulace průtoku, kompenzace vůči teplotě a tlaku okolní atmosféry

Detail

GA25 - SF6 Aciditor

GA25 - SF6 Aciditor

Analyzátor kvality plynu SF6 – měření obsahu SO2, automatická regulace průtoku, kompenzace vůči teplotě a tlaku okolní atmosféry

Detail

GA33 - Multisampler IR Monitor

GA33 - Multisampler IR Monitor

Multiplexer pro monitoringy úniků plynů SF6 (GA35 nebo GA38). Tento cyklický přepínač více odběrných bodů (Sample boxů) umožňuje průběžně monitorovat…

Detail

GA35 - SF6 IR Monitor

GA35 - SF6 IR Monitor

Infračervený, velmi citlivý monitoring úniku plynu SF6 v uzavřených prostorách. Pokud je v daném prostředí operováno s plynem SF6, vzniká riziko úniku…

Detail

GA38 - O2, SF6 IR Monitor

GA38 - O2, SF6 IR Monitor

Infračervený, velmi citlivý monitoring úniku plynu SF6 a přítomnosti O2 v uzavřených prostorách. Pokud je v daném prostředí operováno s plynem SF6,…

Detail

GA40 - Hygrometer

GA40 - Hygrometer

Velmi přesný přístroj pro stanovení rosného bodu v plynu SF6. Pro měření využívá optickou metodu na chlazeném zrcátku ve velmi krátkém čase a s…

Detail

GA45 - SF6 Recovery Bag

GA45 - SF6 Recovery Bag

Těsný a odolný vak pro okamžité zachycení SF6 z analyzátorů plynu. Jeho dvouvrstvý design z odolného a neprodyšného materiálu zajišťuje výbornou…

Detail

GA50 - SF6 Purity Meter

GA50 - SF6 Purity Meter

Velmi přesný přístroj pro stanovení kvality plynu SF6 dle CIGRÉ Recycling guide a normy IEC 60 480. V principu se jedná o nepřímé měření koncentrace…

Detail

GCK-10

GCK-10

Sada adaptérů a příslušenství pro diagnostiku a manipulaci s plynem SF6.

Detail

GD10 - F analogový převodník hustoty

GD10 - F analogový převodník hustoty

Velmi přesný analogový převodník hustoty pro monitoring plynu SF6 zařízení. Je vhodný jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití. Převodník je vystavěn…

Detail

GD10 - L,C analogový převodník hustoty

GD10 - L,C analogový převodník hustoty

Velmi přesný analogový převodník hustoty pro monitoring plynu SF6 zařízení. Je vhodný jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití. Převodník je vystavěn…

Detail

GDHT20 - Digitální převodník hustoty, vlhkosti a teploty

GDHT20 - Digitální převodník hustoty, vlhkosti a teploty

Špičkový digitální převodník hustoty, vlhkosti a teploty pro monitoring plynu SF6 zařízení komunikující na platformě MODBUS. Poskytuje nejvyšší…

Detail

GDT20 - Digitální převodník hustoty a teploty

GDT20 - Digitální převodník hustoty a teploty

Špičkový digitální převodník hustoty pro monitoring plynu SF6 zařízení komunikující na platformě MODBUS. Poskytuje nejvyšší přesnosti měření, jaké je…

Detail

GFK-10

GFK-10

Doplňovací sada plynu SF6 do zařízení s DN8 a DN20 koncovkami, hadicí a transportním kufrem  

Detail

GFK-20

GFK-20

Kalibrační a doplňovací sada plynu SF6 do zařízení s DN8 a DN20 koncovkami, hadicí a transportním kufrem

Detail

GFTIR10 - SF6 Spektrometr

GFTIR10 - SF6 Spektrometr

GFTIR-10 laboratorní analýza rozkladných produktů obsažených v plynu SF6

Detail

GIR10 - infračervená čichačka SF6

GIR10 - infračervená čichačka SF6

Infračervená, velmi citlivá ruční „čichačka“ úniku plynu SF6 v terénu, vhodná i pro venkovní prostory. Užitečný pomocník odborné…

Detail

GWS10 - Váhy na tlakové lahve

GWS10 - Váhy na tlakové lahve

Přenosné váhy vhodné pro monitorování plnění nebo vypouštění lahví SF6 či jejich inventarizací. Tyto velmi přesné váhy je možné složit a díky nízké…

Detail

SF6 IR LEAK

SF6 IR LEAK

Přístroj pro detekci úniku SF6

Detail

Novinky na Váš e-mail