> Aplikace > Energetika > Měření elektromagnetických polí

Měření elektromagnetických polí

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE A INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE JSOU PARAMETRY SLEDOVANÉ NEJEN Z TECHNOLOGICKÉHO, ALE I HYGIENICKÉHO A ZDRAVOTNÍHO HLEDISKA. PŘÍSTROJ ESM-100 JE IDEÁLNÍM ŘEŠENÍ PRO SLEDOVÁNÍ TĚCHTO PARAMETRŮ V ROZSAHU 5 HZ - 400 KHZ.

Hledání poruchových stavů - analýza

Elektroinženýrství v současnosti prožívá období rozmachu doprovázené novými výrobky v oblasti výkonové elektroniky a mikroprocesorů. To umožňuje rychlejší zpracování dat, zvýšení efektivnosti procesů a průnik do nových oborů. Současně s tím však narůstá rušení v nejrůznějších podobách. Měřící přístroj ESM-100 nabízí možnost detekovat tato rušení rychlým a efektivním způsobem. Jedná se o výkonný přístroj pro oblasti EMC kompatibility a měření v terénu.

Obrazovka ze spektrálního analyzátoru připojeného k EMS-100 zobrazující magnetické pole počítačového monitoru

Aplikace v oblasti osobní ochrany

Vědecké studie v celosvětovém rozsahu popisují nebezpečí způsobovaná elektrickými poli. Jejich výsledky jsou provázeny zvyšujícím se tlakem na snižování přípustných hodnot. Bezpečnostní předpisy již vyžadují měření elektrických a magnetických polí. Měření s EMS-100 je v souladu s předpisy platnými v EU.

  • Měření v souladu s normami jako EN V 50166, DIN VDE 0848, BGV 13, 26.BlmSchV, DIN 57107 A1 a ostatními.
  • Vymezuje zátěž na osobu, umožňuje vyhodnotit vlivy elektrických a magnetických polí, stejně jako tok proudu lidským tělem.
  • Přístroj umožňuje nejen okamžitá, ale i dlouhodobá měření. Díky tomu je možno získat přehled i o časově proměnných polích a údaje o expozici v průběhu dané doby (např. 24hodinová měření).
  • Díky přenosnosti přístroje je možno efektivně zmapovat pole i v rozlehlých prostorech.
  • Unikátní metoda měření umožňuje měřit současně elektrické a magnetické pole, což umožňuje sledovat vzájemnou závislost či nezávislost obou polí, která mohou být ovlivňována dalšími vlivy.
  • Analogový výstup odděluje a zesiluje signál z antény, umožňuje snadné připojení spektrálních analyzátorů, osciloskopů, zapisovačů poruch a dalších zařízení.
  • Frekvenční rozsah od 5 Hz do 400 kHz pokrývá většinu elektrických a magnetických polí, jejichž zdrojem je výkonová elektronika.

,

Limitní hodnoty různých institucí při 50 Hz

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

ESM-100

ESM-100

Přístroj ESM-100 je unikátní přenosný přístroj pro standardizovaná měření elektrických a magnetických polí. Jeho konstrukce je celosvětově patentována…

Detail

ESM-120

ESM-120

Přístroj ESM-120 je unikátní přenosný přístroj pro standardizované měření a monitoring SAR indexu, např. u zařízení jako jsou antény, mobilní…

Detail

ESM-140

ESM-140

Přístroj ESM-140 je inovativní přístroj pro monitoring intenzity elektrického pole, vyzařovaného zdroji vysokofrekvenčního záření, jako jsou mobilní…

Detail

Software Graph ESM-100

Software Graph ESM-100

Software Graph ESM-100 umožňuje komunikaci mezi PC a měřícím přístrojem ESM-100 stejně jako jeho dálkové ovládání. Po stisku tlačítka je možno…

Detail

Novinky na Váš e-mail