> Novinky > Odborné semináře TMV SS - Open House 2018

Odborné semináře TMV SS - Open House 2018

2. 2. 2018

Odborné semináře TMV SS - Open House 2018

„Testování, diagnostika a monitoring v energetice a průmyslu“

odborné semináře “TMV SS“ ve dnech 18. 6. - 21. 6. 2018

 

NEJKOMPLEXNĚJŠÍ SEMINÁŘ O DIAGNOSTICE V ČR a SR!

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás touto cestou opět pozvat na již 17. ročník odborných seminářů zaměřených na testování, diagnostiku a monitoring v energetice a průmyslu, které se budou konat ve dnech 18. 6. - 21. 6. 2018 již tradičně v areálu hotelu „Skalský Dvůr" v katastru obce Lísek. Jednotlivé semináře budou opět tematicky zaměřeny a členěny podle měřicí techniky a oboru její aplikace. Semináři Vás budou provázet zkušení domácí i zahraniční lektoři, a samozřejmostí jsou též oblíbené přednášky externích lektorů.

Komu jsou semináře určeny:

 1. Stávající uživatelé i zájemci o termografii
 2. Pracovníci zabývající se diagnostikou a testováním energetických prvků
 3. Specialisté v oboru RD

V rámci jednotlivých přednáškových bloků se můžete těšit, mimo jiné, na následující témata:

 

Termografie

 1. Setkání osob certifikovaných v oboru termografie ATD ČR a Domem techniky Ostrava
 2. Směry vývoje a rozdělení aplikačních směrů
 3. SW prostředky pro komunikaci a pokročilé reportování
 4. Způsoby vylepšení rozlišení termogramu
 5. Šum (NETD) – jak mu rozumět a co ve skutečnosti znamená
 6. Termokamery s vybavením pro stavební diagnostiku
 7. Prémiové termokamery pro elektro údržbu a strojírenství
 8. Termografické kamery pro průmyslový vývoj produktů a systémy pro vědecký výzkum
 9. Aktivní termografie jako nástroj nedestruktivního testování materiálů (IR NDT)
 10. Termografické jádra, komponenty a moduly
 11. Termokamery OPGAL pro detekci širokého rozsahu plynů
 12. Tvorba systémů na klíč včetně SW implementací
 13. Využití termokamer pro monitoring procesů a prostor
 14. Nové možnosti aplikovatelnosti termokamer v železárnách, ocelárnách a hutích
 15. Příklady automatizovaných aplikací (sváření, lisování, metalurgie, výrobní procesy)
 16. Řešení termokamer pro drony a letecké snímkování
 17. Termokamery pro využití v biofyzice
 18. Aktivní termografie pro materiálový výzkum a vývoj
 19. Typy termokamer nejen pro laboratorní využití
 20. Průmyslový výzkum a vývoj s využitím termografické techniky
 21. Metody a aplikace termokamer s fotonovými detektory
 22. Automatizace procesů v železárnách s využitím termokamer
 23. Kontrola svarů termokamerou v automobilovém průmyslu
 24. Vysokorychlostní termografie pro rychle se otáčející objekty
 25. Externí přednášky o aplikacích

Energetika

 1. Změny a novinky v nařízeních obsahující problematiku provozování zařízení s plynem SF6
 2. Nová generace manipulačních jednotek SF6 WIKA
 3. Nejnovější trendy monitoringů SF6
 4. SPI – testování NN vypínačů. Je jednoduché nebo komplexní?
 5. Testování vypínačů v plynem izolovaných rozváděčích
 6. CABA WIN R06A a nové funkce
 7. Způsoby tvorby plánů testu vypínačů v prostředí CABA TPE
 8. Interpretace testování a závislosti na externích vlivech
 9. TRAX – kompletní diagnostika transformátorů v jediném modulárním boxu
 10. MRCT – komplexní přístup k testování přístrojových transformátorů
 11. MVCT – nová generace testování přístrojových transformátorů
 12. Testování zkratovacích souprav dle ČSN EN 61230, rozšíření o nestandardizované soupravy
 13. Testování DC rychlovypínačů v souladu se standardy
 14. Porovnání metod pro testování oboustranně uzemněných vypínačů
 15. Diagnostika kabelů pomocí VLF, vyhodnocovací kritéria tg δ
 16. TORKEL 900 – další generace legendy pro kapacitní zkoušky baterií a UPS
 17. Novinky v testování ochran a primárních zkoušek včetně senzorů
 18. SVERKER 900 – více než tester ochran
 19. Teplotní monitoring statoru generátoru – unikátní řešení TMV SS
 20. Diagnostika transformátorů – problematika korozivní síry
 21. Detekce ČV z plynem izolovaných rozváděčích
 22. Externí přednášky o aplikacích
 23. Testování tg δ u olejových náplní transformátorů
 24. Vylepšení příslušenství Delta 4000
 25. Modul linkové impedance K-Factor (TRAX)
 26. Monitoring procesu sušení transformátoru (IDAX)

 

Každý z účastníků obdrží potvrzení o účasti na semináři, případně předneseném příspěvku.

Máte-li zájem přednést na semináři svůj vlastní příspěvek, zašlete nám jeho téma k zařazení do programu.

Podrobný program přednášek bude v průběhu několika týdnů k dispozici na našem webu www.tmvss.cz. 

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte.

Účast na seminářích je hodnocena pro účely recertifikace osob 5 body za jednodenní seminář. Potvrzení o účasti vydá po ukončení semináře “TMV SS“ na vyžádání.

Přihlášku naleznete v přiloženém souboru

PŘIHLÁŠKA

Novinky na Váš e-mail