> Novinky > Pozvánka na semináře "TMV SS" 2008

Pozvánka na semináře "TMV SS" 2008

11. 4. 2008

Vážení přátelé, rádi bychom Vás touto cestou pozvali na odborné semináře zaměřené na testování, diagnostiku a monitoring v energetice a průmyslu, které se budou konat 26.-29.5.2008 v areálu hotelu „Devět Skal“ Sněžné – Milovy 11.

„Testování, diagnostika a monitoring v energetice a průmyslu“
odborné semináře „TMVSS 2008“ ve dnech 26.-29.5.2008

Semináře jsou tématicky zaměřeny a členěny podle měřící techniky, kterou naše společnost nabízí.

Struktura rozdělení seminářů :

 

Pondělí 26.5.

velký sál
FLIR Systems
10.00 - Přístroje pro bezkontaktní měření teplot a zobrazován teplotních polí, známých pod jménem termovize®. Seminář je zaměřen na využití termovizní techniky v průmyslových aplikacích. Současně budou podány informace otermovizních kamerách firmy FLIR Systems, o metodách a pomůckách při termovizním měření, o normách ISO acertifikaci pracovníků v oboru Termografie
Seminář je určen pouze pro zájemce o tuto techniku

malý sál
PAX Diagnostics
13.00 - Seminář bude věnován frekvenční diagnostice izolačních vlastností a stavů aplikovaných zejména na výkonové transformátory a kabelové systémy s různými typy izolací. Představeny budou mimo jiné přístroje FRAX 101,FRAX 99 a IDAX 306.

 

Úterý 27.5.

velký sál
Přehled možností diagnostiky a monitoringu elektrických prvků v oblasti energetiky a průmyslu
9.00 - Seminář zaměřený na koncepty diagnostiky a monitoringu v oblastech energetiky a průmyslu. Představeny budou nejen koncepty, ale i příklady z reálné praxe, vzájemné vazby mezi jednotlivými přístupy a míra jejich aplikovatelnosti pro různé systémy údržby včetně návaznosti na RCM. Součástí bude i zhodnocení kladů a záporů jednotlivých metod a jejich vhodnosti pro vybrané aplikační obory.

 

Středa 28.5.

velký sál
FLIR Systems
9.00 - Přístroje pro bezkontaktní měření teplot a zobrazování teplotních polí, známých pod jménem termovize®. Seminář je zaměřen na využití termovizní techniky v průmyslových aplikacích. Současně budou podány informace o novinkách v termovizní technice firmy FLIR Systems, o pomůckách používaných při termovizním měření, o normách ISO acertifikace pracovníků v  oboru Termografie a o dalších plánovaných kurzech zaměřených na jednotlivé obory.
Seminář je určen pouze pro uživatele termovizní techniky dodané naší společností.

malý sál
Programma
9.00 – Nové prvky v oblasti diagnostiky elektrických ochran. Představeny budou řešení jednotlivých aplikací, nový testervšech druhů elektrických ochran Freja 306 a modul DCM TM 1800 určený pro testování oboustranně uzeměných vypínačů. Představen bude též mikroohmmetr Mjolner 600 určení pro měření přechodových odporů vypínačů, včetně oboustranně uzeměných.

G.A.S.
13.00 – Diagnostika a monitoring plynu SF6 . Představeny budou různé diagnostické metody včetně rozdílu způsobů diagnostiky rozkladných produktů (SO2 versus celkový obsah rozkladných produktů). Představeny budou jak komplexní přístroje (SF6 Analyser a SF6 Breaker Analyser), tak přístroje pro měření jednotlivých parametrů SF6. Představena bude iunikátní infračervená čichačka.

 

Čtvrtek 29.5.

velký sál
FLIR Systems
Pokračování semináře z předchozího dne

 

Dále se v průběhu týdne můžete seznámit s výrobky i ostatních firem, které naše společnost zastupuje:

SAGAB
Bezkontaktní detektory elektrického napětí a magnetického pole.

Laser Technology
Laserové dálkoměry pro všechny oblasti průmyslu

Maschek Elektronik
Přístroje na měření intenzity elektrického a magnetického pole

Neumann Elektrotechnik
Zkušební a diagnostické vysokonapěťové zdroje.

GE Syprotec
on-line monitoringy výkonových transformátorů a rozpuštěných plynů - Hydran

 

Začátek seminářů je v 9:00 vyjma pondělí, kdy je začátek v 10:00.  Těšíme se na Vaší návštěvu.

Vaše TMV SS

Pozvánka ke stažení ZDE. 

Novinky na Váš e-mail