> Novinky > Termografie v oblasti diagnostiky a prediktivní údržby - seriál "webinářů"

Termografie v oblasti diagnostiky a prediktivní údržby - seriál "webinářů"

14. 5. 2020

Termografie v oblasti diagnostiky a prediktivní údržby  - seriál "webinářů"

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na seriálu „webinářů“ se zaměřením na termografii v oblasti diagnostiky a prediktivní údržby.

Připravili jsme pro Vás čtyři témata, které pokrývají základní aspekty termografie pro tuto aplikační oblast. Účast na těchto webinářích není nijak zpoplatněna – jsme přesvědčení, že sdílení informací v této době nemá být zpoplatněno. Semináře se budou skládat jak z teoretických, tak praktických částí a jsme přesvědčeni, že v nich naleznete nejen zajímavé informace, ale též inspiraci pro Vaše další aktivity v této oblasti. Přijměte tedy prosím pozvání na následující události:

 

Parametry nechlazených termokamer a prostředky jejich navýšení

Účastníci semináře se seznámí s jednotlivými parametry používanými v technické specifikaci nechlazených termografických kamer a současně způsoby, jakým dochází k navýšení těchto nejen parametrů. Předmětem budou jak optické vlastnosti, NETD (citlivost), rychlost záznamu i rozlišení termogramu včetně způsobů jejich navýšení. Diskutována bude i oblast vzájemného ovlivňování jednotlivých parametrů a jejich vliv na zamýšlenou aplikaci.

Kdy: 19.5.2020, 10:00 doba trvání cca 60-75 minut
Registrace: ZDE

 

Kritické oblasti termodiagnostiky v prediktivní údržbě

Účastnící semináře se seznámí s vybranými metodami vyhodnocování stavu zařízení pomocí termokamery. Seminář je zaměřen na správné postupy při měření, kdy termodiagnostici často chybují, jako např. snímání na velké vzdálenosti, ovlivnění měřených prvků prouděním vzduchu, snímání pohybujících se objektů apod.

Kdy: 22.5.2020, 10:00, doba trvání cca 60-75 minut
Registrace: ZDE

 

Vizualizace úniku plynů v infračerveném spektru - Optical Gas Imaging (OGI)

Účastník semináře se seznámí s funkčním principem vizualizace úniku plynů v infračerveném spektru. Popsány budou závislosti charakteristik transparentnosti na použitém systému. Zohledněny budou i externí vlivy, jako je teplota, vlhkost, vnitřní versus venkovní prostředí. Popsány budou též rozdíly ve vlastnostech technického vybavení, zejména mezi světem „chlazených“ a „nechlazených“ detektorů. Budou též diskutovány metody vizualizace plynů „neviditelných“ v infračerveném spektru.

Kdy: 27.5.2020, 10:00, doba trvání cca 60-75 minut
Registrace: ZDE

 

Vyhodnocování termografických měření v SW prostředí a pokročilé postupy jejich analýzy

Seminář je určen zájemcům o pokročilé zpracování dat z termografických (termovizních) systémů. Představeny budou způsoby analýzy termogramů, jejich úpravy a reportování. Součástí budou i ukázky pokročilého zpracování měření s malými teplotními diferencemi, určení emisivity a tvorby map emisivit, stejně jako použití filtrů pro zpracování termogramů při pokročilých aplikacích.

Kdy: 29.5.2020, 10:00, doba trvání cca 60-75 minut
Registrace: ZDE

 

Součástí seminářů budou praktické aplikační ukázky a odpovědi na Vaše dotazy.

Účastníkům semináře bude na vyžádání vystaveno potvrzení o účasti.

Pro bezproblémové sledování doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome.

 

Těšíme se na Vaši účast

Jménem TMV SS

Václav Straka

Novinky na Váš e-mail