> Novinky > Zveme Vás na Open House 2015

Zveme Vás na Open House 2015

26. 2. 2015

Zveme Vás na Open House 2015

Rok se s rokem sešel a my bychom Vám rádi v dostatečném předstihu sdělili alespoň základní informace o již 14. ročníku odborných seminářů OPEN HOUSE 2015

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na již 14. ročník odborných seminářů zaměřených na testování, diagnostiku a monitoring v energetice a průmyslu, které se budou konat již tradičně v areálu hotelu „Skalský Dvůr" v katastru obce Lísek ve dnech 8. - 11. 6. 2015. Jednotlivé semináře budou opět tematicky zaměřeny a členěny podle měřicí techniky a oboru její aplikace. Semináři Vás budou provázet zkušení domácí i zahraniční lektoři, a samozřejmě jsou též zařazeny přednášky externích lektorů.

V rámci jednotlivých přednáškových bloků se můžete těšit např. na následující témata:

Termografie        

 • Setkání osob certifikovaných v oboru termografie ATD ČR a Domem techniky Ostrava
 • Kritéria pro správný výběr termokamery vzhledem k aplikacím
 • Základní jednoduché termokamery pro běžné použití
 • Novinky, inovace a nové aplikace v oblasti termokamer nejen pro prediktivní údržbu
 • Možnosti automatizace a monitorování procesů termografickými kamerami, včetně softwarových řešení
 • Nové trendy termografických systémů pro oblast laboratorních i průmyslových R&D
 • Inovace softwarů pro vědecké, výzkumné a vývojové aplikace
 • Aplikace a využití aktivní termografie v průmyslu, výzkumu a vývoji
 • Nové možnosti nedestruktivního testování materiálů
 • Využití termografických kamer pro detekci úniků plynů (OGI) a příslušná legislativa
 • Využití infračervené techniky v hasičských a záchranných aplikacích
 • Letecké aplikace v oblasti infračerveného snímání
 • Automatická detekce vad povrchu válcovaných předvalků vč. SW řešení          

 

Energetika           

 • Novinky v oblasti diagnostiky ochran - Nové jednofázové a třífázové testery, ovládací software
 • Diagnostika baterií - Nové diagnostické přístroje, společně s aktuálním přehledem jejich propojení v rámci PowerDB
 • Okruh Transformátory – TrafoVAN vozidlo, nový komplexní přístroj pro diagnostiku transformátorů, monitoring TRF, další novinky
 • Vysokorychlostní kamery a monitoring s ukázkami z aplikací – nové prvky
 • Diagnostika vypínačů– měření, manipulace s plynem SF6, monitoring úniků
 • Odborné externí přednášky – Legislativa SF6, Problematika testování baterií

 

 
   

Podrobný program přednášek včetně přihlašovacího formuláře bude v průběhu několika týdnů k dispozici na našem webu.  

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte.

Účast na seminářích je hodnocena pro účely recertifikace osob 5 body za jednodenní seminář. Potvrzení o účasti vydá po ukončení semináře “TMV SS“ na vyžádání.

Novinky na Váš e-mail