> Služby > Kalibrace

Kalibrace

  

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2372

   V roce 2012 vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. Osvědčení o akreditaci č.645/2012 pro kalibrační laboratoř č. 2372, která je součástí “TMV SS“ s.r.o. a je umístěna v objektu této společnosti. Kalibrační laboratoř je akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a může kalibrovat bezkontaktní měřidla teploty – termokamery a bezdotykové teploměry.

   Pro termokamery je stanoven rozsah měřené veličiny od -10 °C do +1200 °C, pro bezdotykové teploměry od +50 °C do + 500 °C. V současné době ještě platí omezení pro kalibrovaná zařízení, kdy je stanoveno, že zařízení musí pracovat v rozsahu vlnových délek  λ = 7,5µm až 13 µm.

   Pro kalibraci termokamer se používají 3 dutinová černá tělesa s teplotními rozsahy:

      -10 °C až +80 °C, +25 °C až +400 °C a +150 °C až +1200 °C.

   Pro kalibraci bezkontaktních teploměrů se používá 1 deskové černé těleso s teplotním rozsahem:

      +50 °C až +500 °C

  Body teploty, ve kterých se provádí kalibrace, jsou v bodech, kde jsou kalibrována černá tělesa. Černá tělesa, jakož i ostatní měřidla používaná při kalibraci, jsou ve stanovených intervalech kalibrovaná v příslušných akreditovaných laboratořích. (Černá tělesa jsou navázána na etalony Českého metrologického institutu Praha).

  Kalibrace termokamer a bezdotykových teploměrů se provádí podle stanoveného a schváleného Pracovního postupu pro kalibraci infračervených radiometrických kamer a infračervených teploměrů PP08 – interní pracovní postup společnosti “TMV SS“ s.r.o.

Napište nám


Novinky na Váš e-mail