Školení termografie

Služby / Školení / Školení termografie

Termín konání: 4.4.2017, 9:00 – 6.4.2017, 15:00

Školení termografie

Školení termografie je určené pro pracovníky, kteří se měřením termokamerou a vyhodnocením termosnímků zabývají či budou zabývat.

Jelikož v našem zájmu je, aby všichni zákazníci naší společnosti TMVSS využívali zakoupenou infračervenou techniku FLIR Systems co nejúčinněji a nejefektivněji, rádi bychom Vás proto pozvali na termografické školení FLIR.

 

Obsah školení:

1. den - Teorie infračerveného záření

(teplota, sdílení tepla, historie IČ termografie, Planckův vyzařovací zákon, Stefan-Bolzmannův zákon, Wienův zákon posuvu, vyzařování šedého tělesa, emisivita materiálu, IČ technika, atmosféra, IČ optika, IČ detektory, IČ filtry apod.)

 

2. den - Úvod do vyhodnocovacích softwarů FLIR

(seznámení se softwary FLIR a TMV SS, praktické cvičení a vyhotovení šablon – FLIR Tools a FLIR Reporter, vědecké a výzkumné SW - FLIR ResearchIR)

 

3. den - Popis a činnost infračervené techniky FLIR

(praktická cvičení s termografickou kamerou, nastavení parametrů měření, správné metodiky měření, zjišťování emisivity materiálu, zjišťování optického rozlišení termografického systému apod.)

 

Školení bude pobíhat v síle společnosti "TMV SS" spol. s r.o. na adrese Studánková 395, Praha 4.

Máte-li zájem o přihlášení na školení, popř. o další informace, neváhejte nás kontaktovat!

Tel.: +420 272 942 720

Email: info@tmvss.cz


Publikováno: 5. 1. 2016 Autor: Pavel Petráň Sekce: Školení

Napište nám


Novinky na Váš e-mail