Školení termografie

Služby / Školení / Školení termografie

Termín konání: 16.10.2018, 9:00 – 18.10.2018, 16:00

Školení termografie

Školení termografie je určeno pracovníkům, kteří se měřením termokamerou a vyhodnocením termosnímků zabývají či plánují zabývat.

Jelikož v našem zájmu je, aby všichni zákazníci naší společnosti TMVSS využívali zakoupenou infračervenou techniku co nejúčinněji a nejefektivněji, rádi bychom Vás proto pozvali na školení infračervené termografie.

 

Obsah školení:

1. den - Teorie infračerveného záření

(teplota, sdílení tepla, historie IČ termografie, Planckův vyzařovací zákon, Stefan-Bolzmannův zákon, Wienův zákon posuvu, vyzařování šedého tělesa, emisivita materiálu, IČ technika, atmosféra, IČ optika, IČ detektory, IČ filtry apod.)

2. den - Popis a činnost infračervené kamery

(praktická cvičení s termografickou kamerou, nastavení parametrů měření, správné metodiky měření, zjišťování emisivity materiálu, zjišťování optického rozlišení termografického systému apod.)

3. den - Úvod do vyhodnocovacích softwarů 

(seznámení se software FLIR / InfraTec / TMV SS, vytváření zpráv z měření a šablon, vědecký a výzkumný software)

 

Školení bude pobíhat v sídle společnosti "TMV SS" spol. s r.o. na adrese Studánková 395, Praha 4.

Máte-li zájem o školení, popř. o další informace, neváhejte nás kontaktovat!

Tel.: +420 272 942 720

Email: info@tmvss.cz


Publikováno: 6. 9. 2018 Autor: Pavel Petráň Sekce: Školení

Rychlý dotaz


Novinky na Váš e-mail