> Výrobci > EA Technology > UltraTEV Detector ™

UltraTEV Detector ™

UltraTEV Detector ™
UltraTEV Detector ™ je základní model zařízení pro měření aktivity částečných výbojů (ČV) od firmy EA Technology. Jedná se o uživatelsky velice jednoduchý přístroj vhodný pro prvotní kontrolu zařízení. Přístroj je vybaven dvěma různými senzory a detekce částečných výbojů je prováděna dvěma naprosto odlišnými způsoby.

První senzor slouží k měření přechodové napětí. Pokud jsou ČV přítomné, stanou se zdrojem elektromagnetických vln. Tyto vlny následně prostupují skulinami v izolaci ven z rozvodů, kde se naindukují do kovových krytů rozvaděčů ve formě přechodového napětí. Právě toto přechodové napětí snímáme umístěním přístroje na vnější část krytu rozvaděče, který tedy může být během měření v plném provozu.

Druhou metodou detekce akustických projevů. ČV se projevují také jako akustický signál, jehož ultrazvukovou složku umožňuje přístroj zachytit. Pro tuto detekci ultrazvukových signálů, je přístroj vybaven mikrofonem, který snímá zvuk při 40 kHz.

Vyhodnocení úrovně signálů probíhá automaticky, pomocí zabudovaných LED diod, které jsou schopny zobrazit 3 stavy, a to od normálního chodu zařízení, přes indikaci zařízení vyžadující zvýšenou kontrolu, až po zařízení potencionálně nebezpečné pro personál.

VYPRACUJEME VÁM ŘEŠENÍ NA MÍRU