> Výrobci > EA Technology > UltraTEV Locator ™

UltraTEV Locator ™

UltraTEV Locator ™
UltraTEV Locator ™ je zařízení pro měření aktivity částečných výbojů (ČV) od firmy EA Technology. Měření aktivity částečných výbojů je klíčovým prvkem při zjišťování stavu VN zařízení a stability příslušné distribuční sítě a bezpečnosti. Locator™ je volbou pro zkušené energetiky, kteří potřebují nalézt zdroj výbojové aktivity v zakrytovaných rozvaděčích, kabelových vedeních atp. Samotná detekce částečných výbojů může být provedena dvěma naprosto odlišnými způsoby.

První metoda spočívá v měření elektromagnetických projevů. Právě ČV jsou zdrojem elektromagnetických vln. Tyto vlny následně prostupují skulinami v izolaci, jakmile postoupí ven z rozvodů, naindukují se do kovových krytů rozvaděčů ve formě přechodového napětí. Takové napětí je úrovni několika milivoltů a trvá jen velmi krátce, řádově několik nanosekund. Právě toto přechodové napětí snímáme umístěním sondy na vnější část krytu rozvaděče, který tedy může být během měření v plném provozu.

Druhou metodou detekce akustických projevů ČV. Kromě elektromagnetického vlnění, se totiž ČV projevují také jako akustický signál, jehož ultrazvukovou složku umožňuje přístroj zachytit. Pro tuto detekci ultrazvukových signálů, je přístroj vybaven mikrofonem, který snímá zvuk při 40 kHz. Tato metoda je velice účinná, za předpokladu, že mezi měřeným objektem a mikrofonem je volná cesta vzduchem, bez bariér.

UltraTEV Locator ™ navíc přidává možnost měření aktivity částečných výbojů v kabelech, za předpokladu použití RFCT sondy, která je standardně k přístroji dodávána, dále přidává informace o okolní relativní vlhkosti, atmosférickém tlaku a také možnost bezkontaktního měření teploty. 

VYPRACUJEME VÁM ŘEŠENÍ NA MÍRU