> Výrobci > EA Technology > UltraTEV Monitor ™

UltraTEV Monitor ™

UltraTEV Monitor ™
UltraTEV Monitor ™ je plně integrovaný systém s centrální řídící jednotkou, síťově propojenou s jednotlivými senzory, pomocí nichž jsou data v reálném čase přenášena do PC. Systém je dálkově ovladatelný, a to včetně možnosti analýzy stavu zařízení, nebo automatického hlášení překročení mezních hodnot.

Firma EA Technology se v oblasti měření částečných výbojů pohybuje již 30 let, proto v jejím portfoliu kromě ručních měřících přístrojů naleznete také kompletní monitorovací systém UltraTEV Monitor ™, určený pro kontinuální monitoring zařízení, pro které je důležitý bezporuchový chod.

Senzory provádějí měření, stejně jako u klasických ručních přístrojů, dvěma způsoby. Prvním z nich je měření TEV (přechodové) napětí, jehož zdrojem jsou elektromagnetické vlny vznikající při výskytu ČV. Druhá metoda je akustická a senzor tak zachycuje i ultrazvukové projevy ČV. Do celého systému monitoringu mohou být zařazeny také RFCT sondy pro měření ČV na kabelových vedeních. Součástí monitoringu je také zaznamenávání okolní teploty a relativní vlhkosti a samozřejmě software založený na webovém rozhraní pro přístup do celého systému.

VYPRACUJEME VÁM ŘEŠENÍ NA MÍRU