> Výrobci > EA Technology > UltraTEV Plus2

UltraTEV Plus2

UltraTEV Plus2

UltraTEV Plus2 je zařízení pro měření aktivity částečných výbojů (ČV) od firmy EA Technology. Model je nástupcem staršího modelu UltraTEV Plus+ Měření aktivity částečných výbojů je klíčovým prvkem při zjišťování stavu VN zařízení a stability příslušné distribuční sítě a bezpečnosti. Samotná detekce částečných výbojů může být provedena dvěma naprosto odlišnými způsoby.

První metoda spočívá v měření elektromagnetických projevů. Právě ČV jsou zdrojem elektromagnetických vln. Tyto vlny následně prostupují skulinami v izolaci, jakmile postoupí ven z rozvodů, naindukují se do kovových krytů rozvaděčů ve formě přechodového napětí. Takové napětí dosahuje úrovně několika milivoltů a trvá jen velmi krátce, řádově několik nanosekund. Právě toto přechodové napětí snímáme umístěním sondy na vnější část krytu rozvaděče, který tedy může být během měření v plném provozu.

Druhou metodou je detekce akustických projevů ČV. Kromě elektromagnetického vlnění, se totiž ČV projevují také jako akustický signál, jehož ultrazvukovou složku umožňuje přístroj zachytit. Pro tuto detekci ultrazvukových signálů, je přístroj vybaven mikrofonem, který snímá zvuk při 40 kHz. Tato metoda je velice účinná, za předpokladu, že mezi měřeným objektem a mikrofonem je volná cesta vzduchem, bez bariér.

UltraTEV nabízíme v několika balících, které mohou obsahovat doplňkové příslušenství, jako je ultrazvukový kontaktní senzor a ohybný senzor s mikrofonem pro prodloužení dosahu a použití na špatně dostupných místech, nebo parabolický talířový koncentrátor pro detekci ultrazvukových projevů na větší vzdálenosti. Další zajímavým rozšířením je HFCT senzor pro měření částečných výbojů na kabelech a pak UHF směrová anténa s výborným ziskem umožňující diagnostiku na částečné výboje i na VVN rozvodech.

Pro lokalizaci částečného výboje může být vhodným nástrojem rozšíření o UltraTEV Locator kit.

Velmi silným nástrojem je vnitřní inteligence přístroje nabízející vyhodnocení měřených dějů a predikci situace, stejně jako možnost data z měření stáhnout do počítače, provést vyhodnocení a vytisknout zprávy. 

Vyberte si dle vhodného účelu nasazení jeden z Kitů, který je připravený pro vás.


Fotoalbum

Napište nám


Novinky na Váš e-mail