> Výrobci > GE Energy > Perception

Perception

Perception
Software pro přístroje Minitrans, Multitrans, Taptrans a Transfix

Současné statistiky z průmyslu ukazují takovou skutečnost, že 1/10 z nově vyrobených transformátorů vykáže v následujících 16 letech poruchu. Jestliže mají být elektrické systémy provozovány s maximální spolehlivostí a efektivitou, musí být zmíněné poruchy včas detekovány, diagnostikovány a vyřešeny dříve, než se projeví v rozsáhlejší podobě. Většina poruch má postupně rozvíjející se charakter a může být detekována periodickými odběry pro plynovou chromatografii DGA [CIGRE TF 15.01.01]. V těchto případech je pravidelný sběr dat a hodnocení prvků hodnoceno jako velmi přínosné. Přesto existuje rozsáhlá skupina vysoce důležitých prvků, pro které je kontinuální monitoring naprosto nezbytný, chceme li zajistit maximální ochranu proti jejich poruše. V souladu s tím však vyvstává otázka zpracování velkého množství dat, které takové monitoringy mohou produkovat.

Pro co nejlepší zhodnocení stavu je zapotřebí analyzovat data z co největšího množství zdrojů, jako je DGA, vizuální prohlídky, testování vlastností oleje a elektrické zkoušky. Tato data musí být vyhodnocena za použití kritérií a pravidel s ohledem na aktuální i minulý provoz. Jen tak je možno dosáhnout dostatečně dobrých výsledků v celkovém posouzení stavu příslušného prvku.  Současně musí být nasbíraná data konvertována do použitelných informací, na základě kterých bude možno činit rozhodnutí. Tyto požadavky a jejich řešení je součástí diagnostického software PERCEPTION. Velké množství informací z elektrických testů, DGA, testování vlastností oleje atd je zapotřebí pro správné posouzení stavu prvku.

Proč používat diagnostický software?

Největším přínosem diagnostického software je výrazné zvýšení rychlosti a přesnosti dostupné informace pro správnou a efektivní údržbu. Současně je neocenitelným  nástrojem pro maximálně efektivní provoz. Perception umožňuje splnění těchto požadavků následujícími postupy.

Redukce nákladů

Automatický sběr dat a jejich zpracování  umožňuje detekci možné poruch v jejím raném stádiu, Přináší čas pro rozhodnutí a minimalizuje náklady na nápravná opatření.

Expertní znalost

Mnoho podniků je v situaci, kdy ztrácí zkušené pracovníky. Nejen jejich znalosti je těžké nahradit, ale současně dochází k velmi rychlému rozvoji výzkumu a diagnostiky v souladu s neustálým stárnutím celé populace transformátorů. Perception využívá dostupné analytické metody a techniky pro zajištění spolehlivých informací pro management.

Automatizované analýzy

Pro nezkušené mohou být data ze všech testů nesrozumitelná a pro jejich vyhodnocení nestačí základní znalost problematiky. Perception zbavuje tajemství rutinní úkoly a zaručuje korektní a jednotnou metodiku vyhodnocení na základě platných standardů.

Doporučení následujícího postupu

Jasná doporučení vhodného následujícího postupu jsou automaticky generována software.

Eliminace chyb

Počítačové zpracování dat umožňuje minimalizaci a eliminaci chyb vzniklých přepisem a vede k mnohem přesnějším analytickým závěrům. Perception komunikuje se všemi zařízeními Kelman, ať už jsou to on-line monitoringy nebo přenosná DGA zařízení.

Správa dat

Obvyklá distribuční společnost má stovky, pokud ne tisíce transformátorů. I pouze správa dat z těchto strojů může být velkým problémem. Perception mění správu dat v rutinní záležitost.

Vzdělávání

Pravidelné používání procesů definovaných v software umožňuje vzdělávání obsluhy v daném oboru a použitých technikách.
Perception zaručuje uživateli neocenitelnou pomoc při správě diagnostiky transformátorů a jednotlivých procesů údržby, jež jsou v dnešní době obvyklé. I v případech, které nemají jednoznačný závěr a různými metodami dochází k různým diagnostickým závěrům, Kelman a GE je schopen nabídnout svoji znalost problematiky za asistence expertů z celého světa.

VYPRACUJEME VÁM ŘEŠENÍ NA MÍRU