> Výrobci > Kelman > Minitrans

Minitrans

Minitrans
Plynová chromatografie (DGA) je již dlouho akceptována jako jeden z nejdůležitějších nástrojů diagnostiky výkonových transformátorů. Spolehlivá on-line DGA nabízí neocenitelný pohled na vnitřní stav transformátoru a je skutečným přínosem pro jeho provoz. MINITRANS je novou generací on-line DGA zařízení založené na stejné technologii, jako úspěšný TRANSFIX. MINITRANS představuje nízkonákladovou alternativu pro zákazníka a umožňuje monitorovat 3 klíčové plyny (vodík, acetylén a CO) + vlhkost (H2O). MINITRANS neposkytne plnou analýzu plynů v transformátoru, ale může být s úspěchem použit jako indikátor rozvíjejících se poruch nebo náhrada stávajících monitoringů Hydran Multi 2010. MINITRANS umožní současně i odhad typu poruchy, plná kvantifikace by však měla být provedena systémem s plným spektrem plynů, například TRANSPORT X.

Analýza zmíněných plynů umožňuje detekovat poruchy v jejich počátku a případně upozornit i na závažný problém, který generuje acetylén (C2H2), tzn. přítomnost výbojů nebo elektrického oblouku.

Přínos monitorování s MINITRANS

 • DGA & voda – tři základní plyny + vlhkost
 • Žádné spotřební materiály – nejsou zapotřebí žádné nosné nebo kalibrační plyny
 • Minimální údržba – Zredukování nákladů náročnosti údržby uživatelem
 • Komunikační možnosti – Široké spektrum místních a vzdálených komunikačních možností
 • Nastavení alarmů – sofistikované programovatelné alarmy
 • Snadná instalace – jednoduchý, nekomplikovaný postup
 • Časté vzorkování –DGA výsledky až jednou za hodinu
 • Zrychlené vzorkování – automatické zvýšení vzorkovací frekvence v případě překročení nastavených limitů
 • PERCEPTION – PC software umožňující download, trendy a analýzu výsledků
 • Extrakce plynů – není požito vakuování vzorku, ani prostup plynů membránou

Výhody monitorování s MINITRANS

 • Poruchy transformátoru jsou detekovány na počátku jejich rozvoje
 • Minimalizace nákladů na neplánované odstávky a poruchy zařízení
 • Bezpečná optimalizace zatížení, maximalizace výnosu
 • Na základě výsledku může být stanoven typ poruchy

VYPRACUJEME VÁM ŘEŠENÍ NA MÍRU