> Výrobci > Kelman > Multitrans

Multitrans

Multitrans
Přesný plynový online monitoring pro významné transformátory. Výsledky monitoringu umožňují krom bezpečného provozu i maximálně prodloužit životnost stroje při zachování požadavků na bezpečnost provozu.

Plynová chromatografie (DGA) byla rozpoznána jako jeden z nejúčinnějších prostředků pro posouzení stavu výkonových transformátorů.  Spolehlivá on-line chromatografie DGA umožňuje neocenitelný pohled na vnitřní stav stroje a přináší skutečně významné benefity.  MULTITRANS je novou generací on-line DGA zařízení založeného na monitoringu TRANSFIX..  MULTITRANS umožňuje monitorovat až tři nezávislé olejové náplně a je ideálním prostředkem například pro monitoring tří jednofázových transformátorů, pokud jsou umístěny v nepříliš velké vzdálenosti.

Široké nasazení monitoringů TRANSFIX v praxi umožňuje získání spolehlivé informace  a reprezentuje neocenitelný nástroj pro posouzení a řízení stavu stroje. MULTITRANS využívá stejnou technologii pro monitoring tří nezávislých olejových smyček, tedy tří nezávislých transformátorů.

Přínos monitorování s MULTITRANS

 • DGA & H2O – Osm poruchových plynů plus vlhkost
 • Žádný spotřební materiál – nejsou zapotřebí žádné nosné nebo kalibrační plyny
 • Minimální údržba – Redukuje náklady a nezatěžuje uživatele
 • Komunikační možnosti – Široké spektrum místních a vzdálených komunikačních možností
 • Nastavení alarmů – sofistikované programovatelné alarmy
 • Snadná instalace – jednoduchý, nekomplikovaný postup
 • Časté vzorkování –DGA výsledky až jednou za hodinu
 • Zrychlené vzorkování – automatické zvýšení vzorkovací frekvence v případě překročení nastavených limitů
 • PERCEPTION – PC software umožňující download, trendy a analýzu výsledků¨
 • Monitoring zátěže – společně s monitoringem může být zaznamenáván průběh proudu a výsledky DGA s ním mohou být snadno korelovány
 • Extrakce plynů – není požito vakuování vzorku, ani prostup plynů membránou 

Výhody monitorování s MULTITRANS

 • Poruchy transformátoru i přepínače odboček jsou detekovány v raném stádiu, což umožňuje minimalizaci nákladů spojených s případnou opravou a odstávkou
 • Nefunkčnost přepínače odboček může být minimalizována na pravidelnou údržbu založenou na plynové chromatografii
 • Bezpečná optimalizace zatížení, maximalizace výnosu
 • Možnost výpočtu stárnutí transformátoru
 • Možnost identifikace typu poruchy na základě výsledků

VYPRACUJEME VÁM ŘEŠENÍ NA MÍRU