> Výrobci > Kelman > Taptrans

Taptrans

Taptrans
Tak jako on line monitoring významných transformátorů, monitoring přepínačů odboček nabývá na významu díky možné nákladnosti potenciálních poruch. Závada na přepínači odboček patří mezi nejčastější poruchy výkonových transformátorů. TAPTRANS je zcela novým přístupem umožňujícím monitoring plynů rozpuštěných v olejové náplni přepínače odboček.

Plynová chromatografie (DGA) byla rozpoznána jako jeden z nejúčinnějších prostředků pro posouzení stavu výkonových transformátorů.  Spolehlivá on-line chromatografie DGA umožňuje neocenitelný pohled na vnitřní stav stroje a přináší skutečně významné benefity. TAPTRANS je novou generací on-line DGA zařízení založeného na monitoringu TRANSFIX.  TAPTRANS umožňuje monitorovat až tři nezávislé olejové náplně, a to hlavní nádobu, nádobu voliče a nádobu silového přepínače. Olejová potrubí jsou uspořádána tak, že za žádných okolností nemůže dojít ke smíchání oleje z nádoby silového přepínače (obvykle s vysokým obsahem rozpuštěných plynů), s olejovými náplněmi ze zbývajících částí, kde úroveň plynů bývá obvykle výrazně nižší.
Široké nasazení monitoringů TRANSFIX v praxi umožňuje získání spolehlivé informace  a reprezentuje neocenitelný nástroj pro posouzení a řízení stavu stroje. TAPTRANS využívá stejnou technologii pro monitoring přepínačů odboček.

Přínos monitorování s TAPTRANS  

 • DGA & H2O – Osm poruchových plynů plus vlhkost
 • Žádný spotřební materiál – nejsou zapotřebí žádné nosné nebo kalibrační plyny
 • Minimální údržba – Redukuje náklady a nezatěžuje uživatele
 • Komunikační možnosti – Široké spektrum místních a vzdálených komunikačních možností
 • Nastavení alarmů – sofistikované programovatelné alarmy
 • Snadná instalace – jednoduchý, nekomplikovaný postup
 • Časté vzorkování –DGA výsledky až jednou za hodinu
 • Zrychlené vzorkování – automatické zvýšení vzorkovací frekvence v případě překročení nastavených limitů
 • PERCEPTION – PC software umožňující download, trendy a analýzu výsledků
 • Extrakce plynů – není požito vakuování vzorku, ani prostup plynů membránou

Výhody monitorování s TAPTRANS

 • Poruchy transformátoru i přepínače odboček jsou detekovány v raném stádiu, což umožňuje minimalizaci nákladů spojených s případnou opravou a odstávkou
 • Nefunkčnost přepínače odboček může být minimalizována na pravidelnou údržbu založenou na plynové chromatografii
 • Bezpečná optimalizace zatížení, maximalizace výnosu
 • Možnost výpočtu stárnutí transformátoru
 • Možnost identifikace typu poruchy na základě výsledků

VYPRACUJEME VÁM ŘEŠENÍ NA MÍRU