> Výrobci > Megger > MCT1600

MCT1600

MCT1600
Souprava pro testy saturace, převodového poměru a polarity proudových transformátorů

 

 

 

  • Testy automatizované jedním tlačítkem: demagnetizace, převodový poměr transf., zlomové body hysterezní křivky, nasycení, polarita a  odchylka fáze
  • Zobrazí více křivek okamžité saturace se zlomovým bodem 
  • Integrovaný 1 kV DC test izolace systému 
  • Barevný grafický displej zobrazitelný za denního světla
  • "Uložit & vytisknout později" pomocí USB klíčenky 
  • Rychlé zadávání dat pomocí plné klávesnice qwerty 
  • Zkušební saturační napětí 1600 VAC  
  • Volitelné automatické nebo manuální testování 

Zkušební souprava Megger MCT1600 je lehká, robustní a přenosná jednotka, která se používá k automatickému nebo manuálnímu provedení testů saturace, převodového poměru, polarity, demagnetizace a na testování izolace proudových transformátorů. MCT obsahuje mikroprocesorem řízené proměnné výstupní napětí a přesné nástroje pro automatické testování jedno- a více-poměrové měřicí transformátory proudu. MCT1600 má k dispozici mikroprocesorem řízené výstupní napětí s přesnými nástroji a pamětí, které zkracují čas testování a zvyšují produktivitu. Všechny tři testy - saturace, převodový poměr a polarita - lze provést pomocí stisknutí jednoho tlačítka, a bez změn na vedení. MCT1600 má velký displej, který umožní uživateli snadno přečíst všechny relevantní údaje během provádění testu a následně poskytuje možnost zobrazit aktuální saturační křivku transformátoru.

Proudové transformátory lze testovat v konfiguraci s jejich vybavením, které je namontováno na transformátorech, olejových vypínačích a rozvaděčích. Je nezbytně nutné, aby se testované zařízení před testováním elektricky zcela izolovalo od napájecího rozvodu.

Související produkty

TRAX 220

TRAX 220

TRAX je multifunkční systém určený pro diagnostiku a testování transformátorů případně ostatních zařízení na rozvodnách. Systém nahrazuje mnoho…

Detail

TRAX 280

TRAX 280

TRAX je multifunkční systém určený pro diagnostiku a testování transformátorů případně ostatních zařízení na rozvodnách. Systém nahrazuje mnoho…

Detail

VYPRACUJEME VÁM ŘEŠENÍ NA MÍRU