> Výrobci > Programma-Megger > TM1800

TM1800

TM1800

Modulární komplexní systém pro měření statických i dynamických parametrů vypínačů VN a VVN s téměř neomezenou konfigurací. Dokáže měřit na vypínačích spínajících vedení několika kV až 420kV nebo výše. Tento přístroj je možno díky své modulární koncepci přizpůsobit přesně vaším požadavkům. Již dlouholetou tradicí je provádění výše uvedených měření na oboustranně uzeměných vypínačích metodou Dual Ground

Přístroj je schopen pracovat zcela autonomně, bez pomoci počítače nebo jiného podpůrného přístroje. Vyhodnocování průběhů a parametrů probíhá přímo na něm. Ovládání je realizováno pomocí klávesnice a trackballu (myši). Přístroj TM1800 je schopen měřit při teplotách pod nulou a naopak i při velkém slunečním žáru dokáže displej zřetelně zobrazit výsledky měření. Přístroj zvládá měření elementárních parametrů nebo charakteristik, jako je měření odporu a proudu cívek, proudů motorů pohonů, časů hlavních a pomocných kontaktů nebo pohybu, zdvihu a přechodového odporu hlavních kontaktů. Nabízí taktéž
měření dynamického odporu (DRM) nebo vibrací na vypínači. Pohyby a vibrace nebo doplňkové
měření proudu a napětí může být měřeno pomocí analogových nebo digitálních snímačů. Vše je
podpořeno modularitou a tedy variabilitou konfigurace přístroje.

Přístroj disponuje funkcí MONITOR, s jejíž pomocí můžete zjistit aktuální stav všech měřených prvků vypínače. Komunikace s počítačem je možná přes LAN konektor, tzn. že přístroj může být po provedení měření připojen i do vaší firemní sítě. Změřená data jsou přehledně a logicky řazena již v přístroji do struktury vypínačů a testů na nich provedených. O vyhodnocování dat a následné vytváření protokolů z měření se stará program CABA WIN. Tento program umožňuje zpětné zobrazení výsledků provedených měření a umožňuje i jejich editaci. Samozřejmostí je funkce lupy nebo kurzorů, stejně tak možnost, skrýt nebo naopak zobrazit jen některé změřené průběhy z celého měření. Další vlastností programu je možnost definování a dopočtení parametrů v programu ze změřených charakteristik i zpětně. Řazení výsledků měření je realizováno stejným způsobem, jako je tomu v měřicím přístroji. Program CABA umožňuje i zálohu nepotřebných změřených vypínačů do přehledné databáze, která je upravitelná a zpracovatelná i v programu Access ze sady MS Office. V programu CABA je možné definovat, konstruovat a upravovat šablony pro tvorbu protokolů (reportů) z měření. Šablony používají prostředí MS Word, jednotlivá pole jsou uživatelem vytvářena stylem „Drag and drop“ a i z nich vzniklé protokoly jsou dokumenty MS Word.

 

 

 

Související produkty

MIT 525

MIT 525

Tester izolace MIT 525 se řadí do kategorie testerů schopných testovat do maximální napěťové hladiny 5kV. Je možné pomocí něj provádět všechna…

Detail

S1-568

S1-568

Tester izolace S1-568 se řadí do kategorie testerů schopných testovat do maximální napěťové hladiny 5kV. Je možné pomocí něj provádět všechna důležitá…

Detail

B10e

B10e

Napájecí zdroj pro testy vypínačů VN a VVN se sníženým ovládacím napětím na cívkách a napájení pohonů střadačů. Vhodné jako doplněk k testerům…

Detail

MOM2

MOM2

Pokrokový miniaturní mikroohmetr MOM2, navržený k měření odporu hlavních kontaktů vypínačů VN a VVN, přípojů na sběrnách, přípojnicích a ostatních…

Detail

TM1700

TM1700

Do rodiny kvalitních testerů na vypínačů VN, VVN a ZVN od společnosti Megger-Programma přibyl nový člen! K přístrojům TM1800 a EGIL se tak přidala…

Detail

Vidar

Vidar

Přístroj pro testování vakua ve vakuových vypínačích. Test probíhá pomocí vysokého napětí v úrovních 10, 14, 25, 40 a 60 kV DC, přičemž šestá úroveň…

Detail

SMRT36D

SMRT36D

Nejnovější přírůstek do rodiny testerů třífázových ochran. Jednotka SMRT36D je určena pro testování všech druh ochran, včetně přepěťových a…

Detail

GA11 - SF6 Quality Analyser

GA11 - SF6 Quality Analyser

SF6 Q- Analyser: komplexní přístroj pro analýzu kvality SF6, měřte kvalitu plynu bez kompromisů

Detail

GA10 - SF6 Breaker Analyzer

GA10 - SF6 Breaker Analyzer

SF6 Breaker Analyser: komplexní přístroj pro analýzu kvality SF6

Detail

TRAX 220

TRAX 220

TRAX je multifunkční systém určený pro diagnostiku a testování transformátorů případně ostatních zařízení na rozvodnách. Systém nahrazuje mnoho…

Detail

TRAX 280

TRAX 280

TRAX je multifunkční systém určený pro diagnostiku a testování transformátorů případně ostatních zařízení na rozvodnách. Systém nahrazuje mnoho…

Detail

VYPRACUJEME VÁM ŘEŠENÍ NA MÍRU