> Výrobci > Sagab Electronic > Volt Stick 1000V

Volt Stick 1000V

Volt Stick 1000V
Volt Stick je zařízení pro bezpečnou kontrolu přítomnosti střídavého (230V AC) napětí v kabelech, přípojných místech na zdi, pojistkových skříních atd. Pro funkci detektoru není potřeba proudu.

Příklady užití indikátorů napětí:

  • Vyhledávání přerušení kabelu přes izolaci
  • Detekce chybných pojistek v pojistkových skříních
  • Rozlišení mezi vodiči pod napětím a bez napětí v jednofázové nebo třífázové instalaci
  • Identifikace vodičů pod napětím v instalačních krabičkách rozvodu domu.
  • Zkontrolování zapnutých vypínačů
  • Vyhledávání poškozených lamp v sériovém zapojení (Zapojení osvětlení vánočního stromečku)

VYPRACUJEME VÁM ŘEŠENÍ NA MÍRU