> Výrobci > Sagab Electronic > Volt Stick 230V

Volt Stick 230V

Volt Stick 230V
Volt Stick Sound je zařízení pro bezpečnou kontrolu přítomnosti střídavého (230V AC) napětí v kabelech, přípojných místech na zdi, pojistkových skříních atd., který světelnou signalizace napětí kombinuje se zvukovou. Při zjištění napětí je tedy kromě rozsvícení také vydáván zvukový signál. Pro funkci detektoru není potřeba proudu.

Příklady užití indikátorů napětí:

  • Vyhledávání přerušení kabelu přes izolaci
  • Detekce chybných pojistek v pojistkových skříních
  • Rozlišení mezi vodiči pod napětím a bez napětí v jednofázové nebo třífázové instalaci
  • Identifikace vodičů pod napětím v instalačních krabičkách rozvodu domu.
  • Zkontrolování zapnutých vypínačů
  • Vyhledávání poškozených lamp v sériovém zapojení (Zapojení osvětlení vánočního stromečku)

VYPRACUJEME VÁM ŘEŠENÍ NA MÍRU