> Výrobci > TMV SS > Akční nabídka na akustickou kameru NL Acoustics

Akční nabídka na akustickou kameru NL Acoustics

Akční nabídka na akustickou kameru NL Acoustics

V rámci speciální akce Vám jako jediní v České i Slovenské republice můžeme nabídnout akustickou kameru s těmito výhodami:

 

  • Frekvenční rozsah až 65 kHz, který je vhodný pro detekci nejmenších úniků i ve velmi hlučných provozech
  • Vyměnitelná baterie, která se vkládá přímo do těla kamery
  • Off -line analyzační SW pro reportování dle ISO 50001
  • Skvělá akční cena 9.440 € (platí při objednávce do 31. 12. 2021) 

Metoda vizualizace akustické emise je dlouhodobě užívána v širokém spektru diagnostických činností a jednou z hlavních aplikací je detekce a přesná lokalizace míst uniku stlačeného vzduchu a dalších plynů.

Pokud Vás nabídka zaujala a chcete kameru nezávazně předvést přímo ve Vašem provozu, kontaktujte nás vyplněním jednoduchého formuláře níže, popř. volejte +420 272 942 720 nebo pište na info@tmvss.cz 

Chcete se dozvědět více o metodách akustické emise a využití akustické kamery? Pokračujte ve čtení článku, který pokračuje pod prospektem.

 

 

 

Co si můžeme představit pod pojmem akustická kamera nebo hluková kamera?

Jedná se o zařízení osazené současně vizuální kamerou společně se sadou několika desítek akustických senzorů (mikrofonů), které primárně umožňuje vizualizaci intenzity akustického signálu (zvuku, hluku - kmitočty v kHz) do výsledného obrazu, který je podložen vizuálním snímkem umožňujícím přesnou lokalizaci zdroje akustického signálu společně se snadným vytváření zpráv a protokolů z provedené inspekce. Současně s tímto složeným obraze, je proveden krátký záznam časového průběhu signálu, který je následně zpracován. 

Detekce netěsností tlakových rozvodů

V případě tlakových rozvodů se jedná o klasickou aplikaci v oblasti prediktivní údržby. Některé zdroje uvádějí obvyklé ztráty v tlakových rozvodech (například stlačený vzduch) v rozmezí 15-30%. Tyto ztráty mají za následek nejenom nadměrný provoz kompresorů (spojených se zvýšenou spotřebou), ale i jejich zvýšené opotřebení a nadměrné spotřebovávání zbytkové životnosti. Současně je možno brát v potaz i i snížení tlaku v soustavě, případně jeho nedostatečnou úroveň v místě upotřebení.

S netěsnostmi se můžeme setkat nejenom na ventilech či spojkách vedení, ale v některých případech i s netěsnostmi materiálu rozvodu jako takového, i když tyto případy jsou méně časté, než právě zmiňované spojky a ventily. Ukázka detekce úniku je na následujícím obrázku:

V tomto případě je možno nejenom jednoznačně lokalizovat místo úniku, ale současně, po zadání vzdálenosti mezi akustickou kamerou a lokalizovaným místem, kvantifikovat množství vzduchu unikajícího netěsností, ale po zadání jednotkových cen i finančně ocenit každý jednotlivý únik. Je možno provést detailní analýzu průběhu akustického signálu, ať již pomocí časového průběhu, FFT či analýzy spektra signálu. Za hlavní přínos je ale možno považovat přesnou lokalizaci úniku a jeho kvantifikaci, což umožňuje managementu rozhodnout o efektivním nasazení nápravných opatření včetně určení jejich priorit.

 

Nahrávání videa

Nově umožňují akustické kamery NL Acoustics nahrát až 5 minutový videozáznam. Záznam je možné analyzovat přímo v NL Camera Viewer, popř. v NL Cloud.

 

Unikátní vlastnosti kamer NL Acoustics

Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
124 vysoce citlivých mikrofonů
Objemová i finanční kvantifikace úniku vzduch přímo na displeji
Velmi dobře použitelné i na detekci netěsností podtlakových systémů či jiných druhů stlačených plynů
Intuitivní ovládání
Expertní vyhodnocovací systém nejenom v „cloud“ verzi software, ale i v PC verzi.
Firma s dlouhodobými zkušenostmi s desítkami referencí v ČR a SR

 

Shrnutí

Použití akustických kamer pro oblast prediktivní údržby je posunem nejen z hlediska vypovídací schopnosti, ale hlavně přesné lokalizaci místa, možnosti analýzy poruchy, ale též i předložení srozumitelné informace managementu, který nemusí být zběhlý v jiných diagnostických metodách, avšak je schopen dobře pochopit grafickou informaci. Současně tento přístup umožňuje přechod z periodicky orientované údržby na údržbu stavově orientovanou, včetně definice priorit a rizik v rámci asset managementu.

Společnost “TMV SS“ je schopna nabídnout měřící techniku dle požadavků zákazníka na konkrétní aplikaci. Samozřejmostí je předvedení techniky vyškolenými odborníky u Vás či na smluveném místě. Po zakoupení kamery probíhá zaškolení uživatelů, ve vlastním školicím středisku, u Vás či v terénu, stálou zákaznickou podporu a uživatelským Hot-line. Společně s tímto poskytujeme akreditovaná školení a zprostředkováni kontaktů se špičkami v oboru. Mezi další služby patří záruční a pozáruční servis, kalibrace, nebo např. možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy apod.

Rychlý dotaz


Novinky na Váš e-mail