> Výrobci > TMV SS > ThermaSpray

ThermaSpray

ThermaSpray
ThermaSpray je speciální barva ve spreji, která se používá pro bezkontaktní měření teploty.

V mnoha případech neznáme, nebo nemůžeme nějakým způsobem změřit emisivitu námi zkoumaného materiálu, což je však u bezkontaktního měření teploty stěžejní. Tato barva má emisivitu definovanou, což umožní velice přesné měření teploty povrchu materiálu, na němž byla aplikována. Modifikuje se tím tedy vlastnost tohoto povrchu vyzařovat infračervené záření.

Touto metodou zjistíme přesnou teplotu povrchu s vysokou reflektivitou, a s nanesenou vrstvou barvy jako referenčním bodem i neznámou emisivitu materiálu.

ThermaSpray spreje jsou dostupné v bílé barvě (odolnost do 500 °C) a černé barvě (odolnost do 800 °C). Jsou vhodné především pro měření teplot elektrických rozvodů a strojů.

Související produkty

ThermaSpot

ThermaSpot

ThermaSpot je samolepicí folie určená pro bezkontaktní měření teploty, která modifikuje vlastnosti měřeného povrchu.

Detail

VYPRACUJEME VÁM ŘEŠENÍ NA MÍRU