> Výrobci > TMV SS > WinIR

WinIR

WinIR
Software WinIR je jednoduchý program k diagnostice především venkovních rozvodů. Jeho hlavním úkolem je kategorizace míry oteplení např. na svorkách venkovních rozvoden.

Závady na elektrickém vedení se většinou projevují zvýšením teploty/oteplením dané součástky vůči jiným srovnatelným částem vedení. Oteplení svorek vedení oproti vodičům obyčejně značí závadu, na kterou je nutno si dávat pozor. WinIR dokáže ve dvou hlavních krocích určit míru nebezpečí.

V prvním kroku nejprve určíme míru oteplení (buď zadáme oteplení samotné anebo z naměřeného termogramu součástky jej zjistíme z rozdílu oproti referenční hodnotě teploty srovnatelné součástky). Podobným postupem při zadávání zatížení, WinIR spočte teoretické hodnoty oteplení při zatížení 25 %, 50 %, 75 % a 100 %.

Ve druhém kroku se provede korekce na ochlazení větrem (0 až 8 ms-1 s přesností 0,1 ms-1). Software po tomto vypočítá zkorigované teoretické hodnoty oteplení a dle získaných hodnot je schopen automaticky zařadit výsledky měření do čtyř klasifikačních stupňů: od prvního stupně (na součástce není vyžadována údržba) až po stupeň čtvrtý (nutný okamžitý zásah). Veškeré hodnoty pak lze ze softwaru jednoduše zkopírovat a dále je zpracovat.

Tímto prediktivním krokem můžeme předejít i případným požárům, zbytečným ztrátám energie či jiným problémům.

VYPRACUJEME VÁM ŘEŠENÍ NA MÍRU