> Novinky > Odborné semináře společnosti Megger a TMV SS 17.04.2018 - 19.04.2018

Odborné semináře společnosti Megger a TMV SS 17.04.2018 - 19.04.2018

2. 2. 2018

Odborné semináře společnosti Megger a TMV SS 17.04.2018 - 19.04.2018

Společnosti TMV SS a Megger Vás zvou na odborné semináře

DIAGNOSTIKA VÝKONOVÝCH TRANSFORMÁTOROV    

DIAGNOSTIKA VÝKONOVÝCH VYPÍNAČOVA ELEKTRICKÝCH OCHRÁN

TERMOGRAFIA- NIELEN PRE PREDIKTÍVNU ÚDRŽBU A AUTOMATIZÁCIU V ENERGETIKE A PRIEMYSLE

 

Termín:                17.-19.04. 2018

Miesto konania: Hotel Victoria, Martin

17.04.2018                  Blok I Diagnostika výkonových transformátorov a silových prvkov

9:00 - 10:00                 Prezentácia účastníkov seminárneho Bloku I

10:00                           Zahájenie semináru

10:00 - 13:00               Prednášky a praktické merania

13:00                           Obedňajšia prestávka

13:30 – 17:00              Pokračovanie prednášok a praktických ukážok + Diskusia

16:30-18:30                 Prezentácia účastníkov Bloku II „Diagnostika výkonových vypínačov a elektrických ochrán“

18:30                           Spoločenský večer


Témy prednášok a praktických ukážok Bloku I:

SPI – testovanie NN-vypínačov. Je jednoduché alebo komplexné?
TRAX – kompletná diagnostika transformátorov v jednom modulárnom boxe
MRCT – komplexný prístup k testovaniu prístrojových transformátorov
MVCT – nová generácia systémov na testovanie prístrojových transformátorov
Testovanie skratovacích súprav podľa ČSN/STN EN 61230, rozšírenie o neštandardizované súpravy
Teplotný monitoring statoru generátora
Diagnostika transformátorov – problematika korozívnej síry
Testovanie tg δ u olejových náplní transformátorov
Vylepšenie príslušenstiev testeru stratového činiteľa Delta 4000
Modul na meranie linkovej impedancie K-Factor (TRAX)
Monitoring procesu sušenia transformátorov (IDAX)

 

8:00 - 9:00                   Prezentácia účastníkov Bloku II

9:00 – 13:00                Prednášky a praktické ukážky

13:00                           Obed

13:30 – 16:30              Pokračovanie prednášok a praktických ukážok + Diskusia

18:00                           Spoločenský večer


Témy prednášok a praktických ukážok Bloku II:

Metódy a postupy testovania vypínačov VN a VVN
Testovanie vypínačov v plynom izolovaných rozvádzačoch
CABA WIN – softvérové prostredie na diagnostiku vypínačov- R06A a nové funkcie
Spôsoby tvorby plánov testovania vypínačov v prostredí CABA TPE
Interpretácia výsledkov testovania vypínačov a závislostí na externých vplyvoch
DET 2/3 – nový systém na meranie dotykových a krokových napätí pre revízie uzemňovacích sústav rozvodní
Testovanie DC rýchlovypínačov v súlade so štandardami
Porovnanie metód pre testovanie obojstranne uzemnených vypínačov
TORKEL 900 – daľšía generácia legendy pre kapacitné skúšky batéií a UPS
Novinky v testovaní ochrán a v primárnych skúškach, vrátane senzorov (FREJA 500 „Rogowski“)
SVERKER 900 – viac než len tester ochrán

 


19.04.2018                 Blok III Termografia- nielen pre prediktívnu údržbu a automatizáciu v energetike a priemysle

8:00 - 9:00                   Prezentácia účastníkov Bloku III

9:00 – 13:00                Prednášky a praktické ukážky

13:00                           Obed

13:30 – 15:00              Pokračovanie prednášok a praktických ukážok + Diskusia

Témy prednášok a praktických ukážok Bloku III

Smery vývoja a rozdelenie aplikačných smerov
Prémiové termokamery pre elektroúdržbu a strojárenstvo
Termografické kamery pre priemyselný vývoj produktov a systémy pre vedecký výskum

Termokamery s vybavením pre stavebnú diagnostiku
SW prostriedky pre komunikáciu a pokročilé reportovanie
Tvorba systémov na kľúč vrátane SW implementácií
Využitie termokamier pre monitoring procesov a priestorov
Nové možnosti aplikovateľnosti termokamier v železiarňach, oceliarňach a hutiach
Príklady automatizovaných aplikácií (zváranie, lisovanie, metalurgia, výrobné procesy, testovanie rotačných prvkov)
Aktívna termografia ako nástroj nedeštruktívneho testovania materiálov (IR NDT)
Termokamery pre detekciu širokého rozsahu plynov
Priemyselný výskum a vývoj s využitím termografickej techniky


Organizačné pokyny

 

Vyplnenú záväznú prihlášku zašlite prosím najneskôr do 09.03.2018 na :info.sk@megger.com

Ubytovanie a stravovanie je zabezpečená v mieste konania semináru: Hotel Victoria

Viliama Žingora 9820
036 01 Martin www.hotelvictoria.sk  

Účastnícky poplatok (vložné) na osobu:

Blok I bez ubytovania:                                                           42,00 EUR
Blok I s ubytovaním v 2-lôžkovej izbe                                    81,00 EUR
Blok I s ubytovaním v 1-lôžkovej izbe                                  102,00 EUR 

Blok II bez ubytovania:                                                           42,00 EUR
Blok II s ubytovaním v 2-lôžkovej izbe                                   81,00 EUR
Blok II s ubytovaním v 1-lôžkovej izbe                                 102,00 EUR

Blok III bez ubytovania:                                                          42,00 EUR 
Blok III s ubytovaním v 2-lôžkovej izbe                                  81,00 EUR
Blok III s ubytovaním v 1-lôžkovej izbe                                102,00 EUR

Možnosť prihlásiť sa na viacero blokov (prosím vyznačte v prihláškovom formulári). Uvádzané ceny sú bez DPH.

 

Účastnícky poplatok bude hradený na základe faktúry vystavenej po termíne konania semináru.

 

V prípade otázok ohľadom organizácie semináru, kontaktujte nás na tel. čísle 02/ 5542 3958 alebo mailom na info.sk@megger.com


Přihlášku naleznete zde

Novinky na Váš e-mail