> Služby > Školení > Přípravný kurz na akreditovanou certifikaci Technik - termodiagnostik

Přípravný kurz na akreditovanou certifikaci Technik - termodiagnostik

Firma "TMV SS" spol. s r.o.  jako schválené školící pracoviště v oboru termodiagnostiky nabízí přípravné kurzy pro akreditaci pracovníků v oboru Technický diagnostik - termodiagnostik. Samotnou certifikaci pak provádí DTO CZ, s.r.o., ve spolupráci s Asociací technických diagnostiků České republiky, z.s.

Zájemcům z řad termodiagnostiků nabízíme možnost přípravy ke zkouškám pro získání certifikátu o odborné způsobilosti v oblasti termografie. Cílem certifikace pracovníků v oblasti technické diagnostiky je ověřit kvalifikaci pracovníka  a jeho schopnostech vykonávat danou činnost. Pokud pracovník splní všechny požadavky, je mu vydán certifikát certifikačním orgánem DTO CZ s.r.o., který je akreditován Českým institutem pro akreditaci k provádění certifikace personálu. Certifikát slouží pracovníkovi k prokázání jeho znalostí. Zaměstnavateli tak odpadá nutnost prokazování způsobilosti pracovníka akreditačním orgánům nebo zákazníkům. Ve svých důsledcích objektivizuje tu část povinností zaměstnavatele, která se vztahuje k úrovni pracovníka podle ISO 9001. Cílem certifikace je poskytovat žadateli možnost prokázat svoji odbornou úroveň před nezávislým a nezaujatým orgánem a tak dosahovat trvalé zvyšování úrovně technické diagnostiky a důvěru v jeji výsledky.

Přesné a aktuální informace naleznete na stránkách http://www.atdcr.cz v části certifikace, resp.  http://www.dtocz.cz

 

Novinky na Váš e-mail