> Výrobci > Edevis > ITvis

ITvis

ITvis

Indukční termografie Edevis ITvis je bezkontaktní zobrazovací testovací metoda pro detekci defektů kovových struktur a objektů.

Tato metoda je ve srovnání s testováním barevné penetrace nebo testováním proměnlivým magnetickým tokem mnohem rychlejší, protože není nutné vzorky chemicky připravovat a poskytuje mnohem kvalitnější výsledky bez nutnosti jakéhokoliv chemického ovlivnění vzorku. Lock-in metoda navíc zaručuje odolnost vůči okolním vlivům a povrchovým vlastnostem vzorku, což vede k optimální citlivosti. Použitím metody Edevis ITvis je interpretace i dokumentace výsledků velmi jednoduchá a silně vypovídající o vnitřních defektech testovaného vzorku. Systém je modulární a kompatibilní se všemi ostatními excitačními moduly Edevis jako OTvis, UTvis nebo PTvis.

Tato metoda může být využita na výrobních linkách jako nástroj kontroly kvality. Nejčastější aplikace v průmyslu jsou detekce prasklin kovových komponentů, detekce chyb lepených spojů, nýtů a svárů nebo charakteristika sloučenin dvou vrstev různých materiálů (kov-polymer, vícevrstvé materiály apod.). Široké využití tato metoda nalézá v leteckém průmyslu nebo ve slévárenství či hutnictví.

Související produkty

LTvis

LTvis

Laserová aktivní termografie Edevis LTvis je bezkontaktní inspekční metoda, která je ideálně vhodná pro charakteristiku nýtů, svárů, tenkých vrstev,…

Detail

OTvis

OTvis

Opticky excitovaná Lock-in termografie Edevis OTvis je bezkontaktní nedestruktivní testovací metoda, která je určena převážně pro testování a…

Detail

PTvis

PTvis

Pulzní termografie Edevis PTvis je bezkontaktní testovací metoda velmi vhodná pro charakteristiku povlaků a tenkých filmů nebo pro detekci kazů.…

Detail

UTvis

UTvis

Ultrazvuková termografie Edevis UTvis (nebo také vibrotermografie) je výkonná a účinná testovací metoda pro detekci různých indikací prasklin,…

Detail

FORAtherm

FORAtherm

Fototermální radiometrie Edevis FORAtherm je bezkontaktní a nedestruktivní testovací metoda pro měření tvrdosti materiálů (např. měření tvrdosti…

Detail

QTvis

QTvis

Edevis QTvis je snadno konfigurovatelný a jednoduše ovladatelný kontrolní systém výrobních procesů., rychle a efektivně přizpůsobivý požadavkům…

Detail

ShearoVis-M

ShearoVis-M

ShearoVis-M je shearografická metoda s mechanickou excitací a jedná se o jednu z nejcitlivějších metod. Aplikování mechanické excitace měřeného…

Detail

ShearoVis-T

ShearoVis-T

ShearoVis-T je shearografická metoda s tepelnou excitací s velmi malými nároky na hardware a současně jde o jednu z nejuniverzálnějších variant. Ve…

Detail

ShearoVis-V

ShearoVis-V

ShearoVis-V je shearografická metoda s vibrační excitací, která může být provedena buď jako jednoduchá metoda, s velmi robustní dobou průměrování nebo…

Detail

DisplayIMG

DisplayIMG

Edevis DisplayIMG je software speciálně vytvořený pro NDT aplikace. Nedestruktivní testování často probíhá ve složitých podmínkách: musí být splněny…

Detail

QTvis+

QTvis+

Software Edevis QTvis+ je uživatelsky konfigurovatelný procesní software s individuálními procesními algoritmy pro zpracování obrazu, vzorovým…

Detail

VYPRACUJEME VÁM ŘEŠENÍ NA MÍRU