> Výrobci > Edevis > PTvis

PTvis

PTvis
Pulzní termografie Edevis PTvis je bezkontaktní testovací metoda velmi vhodná pro charakteristiku povlaků a tenkých filmů nebo pro detekci kazů. Extrémně krátký průběh testu a vysoká detekční citlivost dělá systém Edevis PTvis výkonným a účinným nástrojem nedestruktivního testování.

Pomocí Lock-in techniky je možné kvantifikovat tloušťku materiálu, pórovitost nebo tepelnou vodivost. Navíc je možné potlačit nežádoucí vlivy proměnlivých vlastností povrchu testovaného vzorku nebo teplotní nehomogenity. Touto rychlou zobrazovací metodou je prezentace a interpretace výsledků naprosto jasná a srozumitelná. Díky modulárnímu systému Edevis PTvis je možné celou sestavu rozšiřovat o další excitační moduly (OTvis, UTvis nebo ITvis).

Nejběžnější aplikace v automobilovém průmyslu jsou měření tloušťek v multi-tloušťkových  systémech (např. kovy s keramickými povlaky), charakteristiky nátěrů a laků, měření tloušťek filmů a povlaků, detekce kazů na lepených, svařovaných a bodovaných spojích. V leteckém průmyslu jde především o inspekci kompozitních materiálů (např. CFRP – Carbon Fiber Reinforced Plastic), měření povlaků (tloušťky, delaminace, adheze) atd.

Související produkty

ITvis

ITvis

Indukční termografie Edevis ITvis je bezkontaktní zobrazovací testovací metoda pro detekci defektů kovových struktur a objektů.

Detail

LTvis

LTvis

Laserová aktivní termografie Edevis LTvis je bezkontaktní inspekční metoda, která je ideálně vhodná pro charakteristiku nýtů, svárů, tenkých vrstev,…

Detail

OTvis

OTvis

Opticky excitovaná Lock-in termografie Edevis OTvis je bezkontaktní nedestruktivní testovací metoda, která je určena převážně pro testování a…

Detail

UTvis

UTvis

Ultrazvuková termografie Edevis UTvis (nebo také vibrotermografie) je výkonná a účinná testovací metoda pro detekci různých indikací prasklin,…

Detail

FORAtherm

FORAtherm

Fototermální radiometrie Edevis FORAtherm je bezkontaktní a nedestruktivní testovací metoda pro měření tvrdosti materiálů (např. měření tvrdosti…

Detail

QTvis

QTvis

Edevis QTvis je snadno konfigurovatelný a jednoduše ovladatelný kontrolní systém výrobních procesů., rychle a efektivně přizpůsobivý požadavkům…

Detail

ShearoVis-M

ShearoVis-M

ShearoVis-M je shearografická metoda s mechanickou excitací a jedná se o jednu z nejcitlivějších metod. Aplikování mechanické excitace měřeného…

Detail

ShearoVis-T

ShearoVis-T

ShearoVis-T je shearografická metoda s tepelnou excitací s velmi malými nároky na hardware a současně jde o jednu z nejuniverzálnějších variant. Ve…

Detail

ShearoVis-V

ShearoVis-V

ShearoVis-V je shearografická metoda s vibrační excitací, která může být provedena buď jako jednoduchá metoda, s velmi robustní dobou průměrování nebo…

Detail

DisplayIMG

DisplayIMG

Edevis DisplayIMG je software speciálně vytvořený pro NDT aplikace. Nedestruktivní testování často probíhá ve složitých podmínkách: musí být splněny…

Detail

QTvis+

QTvis+

Software Edevis QTvis+ je uživatelsky konfigurovatelný procesní software s individuálními procesními algoritmy pro zpracování obrazu, vzorovým…

Detail

VYPRACUJEME VÁM ŘEŠENÍ NA MÍRU