> Výrobci > Programma-Megger > MOM 690

MOM 690

MOM 690
Mikroohmetr pro měření přechodových odporů kontaktů vypínače. Přístroj okamžitě zobrazuje naměřený odpor na rozměrném displeji, kde je též uvedena velikost generova ného proudu, mód přístroje (manuální či auto matický), případně úbytek napětí v souladu s defiicemi některých výrobců vypínačů - napří-klad ABB EJF.

Přístroj má i vnitřní paměť pro uložení naměřených údajů. Zabudovaný zdroj může generovat proud až přes 800 A (v závis losti na velikosti impedance obvodu). K dispozici je i střídavý výstup pro případnou demagnetizaci jader proudových transformátorů a sériový port pro propojení s počítačem. Výsledky je možno dále zpracovávat v software MOMWin,
který pracuje v prostředí Windows - je též plně lokalizován do českého jazyka.

Související produkty

DLRO200

DLRO200

Pod modelovou řadou Megger DLRO se skrývají digitální mikroohmmetry pro přesné měření nízkých odporů. Možnosti použití těchto přístrojů jsou velice…

Detail

MOM2 sada pro testování zkratovacích souprav dle IEC 61230

MOM2 sada pro testování zkratovacích souprav dle IEC 61230

Jedná se o speciálně vytvořenou sadu pro testování zkratovacích a uzemňovacích soustav, dle mezinárodní normy EN 61230. Tato norma se vztahuje na…

Detail

TRAX 219

TRAX 219

TRAX je multifunkční systém určený pro diagnostiku a testování transformátorů případně ostatních zařízení na rozvodnách. Systém nahrazuje mnoho…

Detail

TRAX 220

TRAX 220

TRAX je multifunkční systém určený pro diagnostiku a testování transformátorů případně ostatních zařízení na rozvodnách. Systém nahrazuje mnoho…

Detail

TRAX 280

TRAX 280

TRAX je multifunkční systém určený pro diagnostiku a testování transformátorů případně ostatních zařízení na rozvodnách. Systém nahrazuje mnoho…

Detail

TRAX 279

TRAX 279

TRAX je multifunkční systém určený pro diagnostiku a testování transformátorů případně ostatních zařízení na rozvodnách. Systém nahrazuje mnoho…

Detail

VYPRACUJEME VÁM ŘEŠENÍ NA MÍRU