> Aplikace > Energetika

Energetika

Využití „akustických“ kamer pro prediktivní údržbu

Metoda akustické emise je dlouhodobě užívána v širokém spektru diagnostických činností a je standardně aplikována na široké spektrum…

Detail

Vypínače VN, VVN

Testování vypínačů VN a VVN je rozsáhlý obor daný širokým spektrem aplikace vypínačů v oboru energetiky. Jejich konstrukce je odvozena od nasazení v…

Detail

Diagnostika transformátorů

DIAGNOSTIKA TRANSFORMÁTORŮ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SPOLEHLIVOSTNĚ ORIENTOVANÉ ÚDRŽBY RCM. JE TÉŽ VELMI DOBŘE ZAKOTVENA V ŘPÚ A OBDOBNÝCH PŘEDPISECH. PRO…

Detail

Monitoring transformátorů

TRANSFORMÁTORY JSOU JEDNÍM Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH A ZÁROVEŇ NEJOBTÍŽNĚJI NAHRADITELNÝCH PRVKŮ ELEKTRICKÝCH SOUSTAV. JEJICH PARADOXEM JE NA JEDNU STRANU…

Detail

Zdroje VN a zkoušky napětím VN

Zdroje VN a zkoušky napětím VN

Detail

Elektrické ochrany

TESTOVÁNÍ OCHRAN JE V PODSTATĚ "TESTOVÁNÍM MOZKU ROZVODNY". NA VSTUP OCHRANY SE PŘIPOJUJÍ NAPĚŤOVÉ A PROUDOVÉ GENERÁTORY, KTERÉ PODLE…

Detail

Proudové zdroje

Proudové zdroje

Detail

Diagnostika kabelů VN a VVN

Diagnostiku kabelů je možno pojmout z více pohledů, a proto je toto téma rozděleno na následující diagnostické metody:

Detail

Měření elektromagnetických polí

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE A INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE JSOU PARAMETRY SLEDOVANÉ NEJEN Z TECHNOLOGICKÉHO, ALE I…

Detail

Diagnostika a monitoring SF6

HEXAFLUORID SÍROVÝ JE OD 60. LET MINULÉHO STOLETÍ MOHUTNĚ POUŽÍVÁN JAKO KVALITNÍ CHLADIVO A IZOLAČNÍ MÉDIUM PŘEDEVŠÍM V TECHNICE VN A VVN, KDE…

Detail

Detektory elektrického a magnetického pole

Seznamte se prosím s naší nabídkou bezkontaktních detektorů střídavého napětí a magnetického pole. Tyto detektory si získaly oblibu díky své snadné…

Detail

Manipulace s plynem SF6

PŘÍSTROJE JSOU URČENÉ PRO DETEKCI SF6 NEBO MĚŘENÍ PARAMETRŮ SF6 NEJEN VE VYPÍNAČÍCH, ALE I V ZAPOUZDŘENÝCH ROZVODNÁCH, PŘÍSTROJOVÝCH TRANSFORMÁTORECH…

Detail

Diagnostika bateriových systémů a UPS

VĚTŠINA VELMI DŮLEŽITÝCH ZAŘÍZENÍ NEJEN NA ROZVODNÁCH A ELEKTRÁRNÁCH, ALE I V TELEKOMUNIKACÍCH, NEMOCNICÍCH, ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH STANICÍCH,…

Detail

Akustická detekce částečných výbojů

Akustická detekce částečných výbojů

Detail

Testování izolačních systémů napětím >1kv

Testování izolačních systémů napětím >1kv

Detail

Nedestruktivní defektoskopie

Nedestruktivní defektoskopie

Detail

Kamery pro zobrazení koróny

Koronové kamery slouží např. k zobrazení výbojů na vodičích velmi vysokého napětí....

Detail

Přímé měření teploty v transformátorech

CELÝ SYSTÉM SE SESTÁVÁ ZE DVOU KOMPONENT, A TO SENZORU A LOGICKÉ JEDNOTKY, KTERÁ PROVÁDÍ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU A JEHO ÚPRAVU PRO DALŠÍ POUŽITÍ. SENZORY…

Detail

Laserové dálkoměry

FIRMA LASER TECHNOLOGY JE TRADIČNÍM VÝROBCEM LASEROVÝCH DÁLKOMĚRŮ PRO RŮZNÉ PRŮMYSLOVÉ APLIKACE. DÁLKOMĚRY TRUPULSE JSOU URČENY PRO ŠIROKÉ SPEKTRUM…

Detail

Diagnostika svodičů přepětí

Diagnostika svodičů přepětí

Detail

Novinky na Váš e-mail