> Aplikace > Termokamery > Detekce úniku plynu

Detekce úniku plynu

Optické zobrazení plynů pomocí termovizních kamer nabízí řadu výhod oproti tradičním "čichačkám", protože lze otestovat velké prostory mnohem rychleji.

Petrochemie & rafinérie
Používání infračervených kamer se stalo běžnou praxí v provozu rafinerií po celém světě. Je to aktivní způsob, jak identifikovat zdroje emisí "VOC = těkavých organických látek" a způsob jak nalézt a opravit netěsnosti komponent dřív, než bude pozdě.

Detekce plynu SF6
Kamera pomáhá společnostem v elektroúdržbě k lepší kontrole úniku, kdy jde o hexafluorid sírový (SF6). Chraňme životní prostředí pro budoucí generace už nyní!

Extrakty z oleje & plynů
V odvětví těžby ropy a plynu lze pomocí termografie omezit nákladné a velmi nebezpečné emise. Kontrola infračervenou kamerou pomáhá ověřit plynotěsnost dřív, než vás problémy překvapí a je třeba volat servis.

Ochrana životního prostředí
Přístroj je používán v i oblasti hlídání ochrany životního prostředí. Existují případy, kdy je třeba zjistit aktuální kvalitu ovzduší, nebo při ověřování, zda funguje stávající vnitřní systém pro odstraňování chemikálií. Lze rozpoznat desítky těkavých organických sloučenin, kterým by jinak nikdo nevěnoval pozornost.

Distribuce plynů maloodběratelům
Plyn je distribuován mezi tisíce obytných, komerčních a průmyslových uživatelů na celém světě. Únik plynu může způsobit katastrofu.

Servisní firmy
Pro servisní a revizní pracovníky je odhalování plynotěsnosti pomocí infračervené termografie bezkonkurenční technikou.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Akustická kamera NL Acoustics

Akustická kamera NL Acoustics

Co si můžeme představit pod pojmem akustická kamera nebo hluková kamera?

Detail

Dron OGI

Dron OGI

Dron OGI je navržen primárně pro vyhledávání úniků plynů.

Detail

EyeCGas 2.0 pro uhlovodíky

EyeCGas 2.0 pro uhlovodíky

EyeCGas 2.0 je inovovaná ruční kamera pro detekci úniku plynů, která slouží k odhalení plynných emisí pro více než 400 uhlovodíkových plynů…

Detail

EyeCGas CO

EyeCGas CO

EyeCGas® CO je ruční kamera pro detekci úniku plynu CO.

Detail

EyeCGas CO2

EyeCGas CO2

EyeCGas CO2 je ruční kamera pro detekci a zobrazení úniku CO2.

Detail

EyeCGas VOC

EyeCGas VOC

EyeCGas je ruční kamera pro detekci úniku plynů, která slouží k odhalení plynných emisí pro více než 30 uhlovodíkových a VOC plynů včetně metanu,…

Detail

Novinky na Váš e-mail