> Aplikace > Termokamery

Termokamery

Termokamery pro výzkum a vývoj

Ve vědě, vývoji výrobků / testování procesů je důležitá spolehlivost a přesnost naměřených – vyhodnocených výsledků. Infračervené kamery mají…

Detail

Údržba

Termokamery jsou úspěšně využívány již několik desetiletí, a to zejména v několika hlavních odvětvích, mezi které samozřejmě patří strojírenství,…

Detail

Stavebnictví

Termokamery jsou úspěšně využívány již několik desetiletí, a to zejména v několika hlavních odvětvích. Během posledních let patří také mezi tato…

Detail

Aktivní termografie

Aktivní termografie je, na rozdíl od pasivní, metodou, při níž si nevystačíme jen s termokamerou. Je to metoda, která využívá externích excitačních…

Detail

Automatizace

V každém průmyslovém odvětví najdeme velmi důležitou oblast, kde je třeba sledovat kvalitu, bezpečnost a prevenci požárů zcela automaticky. Řešením…

Detail

Detekce úniku plynu

Optické zobrazení plynů pomocí termovizních kamer nabízí řadu výhod oproti tradičním "čichačkám", protože lze otestovat velké prostory…

Detail

Software pro IČ kamery

Společnost TMV SS, přední dodavatel a integrátor infračervené techniky se snaží neustále zdokonalovat své kamerové systémy. Součástí této filozofie je…

Detail

Medicína

Termografie pro lékařství je přesná, vyčíslitelná, bezkontaktní, neinvazivní diagnostická technika, která zkoušejícímu umožňuje zobrazit a…

Detail

Vzdělávací instituce

Termografie, kterou se zabývají školy a akademická pracoviště, bývá většinou úzce spjata s vědeckovýzkumnými aplikacemi.

Detail

Infračervené moduly

Termokamery, které disponují pouze detektorem, objektivem a základní elektronikou, čili moduly, také naleznou své uplatnění v široké škále aplikací.…

Detail

Dron s termokamerou

Moderní bezpilotní létající prostředky, tzv. drony, Vám mohou ve spojení s termokamerou velmi výrazně zefektivnit práci na analýze povrchových teplot…

Detail

Bezpečnostní aplikace

Při výrobě oleje, plynu, elektrické energie nebo jejich distribuci, při skladování nebezpečného odpadu, uhlí, dřeva a jiných substancí musí být…

Detail

Pozorování osob, zvířat

Termokamery lze využít i pro tzv. Kvalitativní měření, to znamená, že pro nás není důležitá přesná hodnota měřených teplot na snímku, či záznamu, ale…

Detail

Novinky na Váš e-mail