> Aplikace > Termokamery > Aktivní termografie

Aktivní termografie

Aktivní termografie je, na rozdíl od pasivní, metodou, při níž si nevystačíme jen s termokamerou. Je to metoda, která využívá externích excitačních zdrojů k vytvoření tepelné vlny uvnitř zkoumaného objektu - můžeme tak říci, že díky tomuto postupu můžeme sledovat nehomogenity uvnitř analyzovaného materiálu.

Mezi největší přednosti aktivní termografie je tedy fakt, že analyzovaný materiál není nijak poškozován - mluvíme tedy o tzv. nedestruktivním testování (NDT - Non Destructive Testing). Metod excitací je celá řada (jsou uvedeny i s detailním popisem níže), ale jsou založeny na podobném principu - tepelná vlna, která je "uměle" v materiálu vyexcitována se tímto prostředím šíří a pokud narazí na nějakou trhlinu, mezeru či jakýkoliv jiný defekt, způsobí snížení rychlosti této vlny. Díky tomu se na povrchu tohoto materiálu objevují změny teplotního pole. Ze známých vlastnosí materiálu lze z tohoto obrazu teoreticky stanovit i hloubku a rozsah dané vady.

NDT se samozřejmě uplatňuje nejvíce v materiálových zkušebnách, při testování komponent, ať už do automobilů, do letadel či jiných systémů a ve výzkumu a vývoji.

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázcích výše jsou uvedeny ukázky NDT. Vlevo je zkušební kompozitová deska s pravidelnými kruhovými vrypy. Řádková legenda na desce je jejich průměr (v mm), sloupcová pak hloubku vrypu (takéž v mm). Tato deska byla testována optickou metodou externí excitace (výkon zdroje cca 1,9 kW). Vpravo se nachází výsledek - některé defekty jsou znatelné na první pohled, ty méně hluboké však nejsou. K tomu bychom potřebovali jiné nastavení aparatury (vyšší výkon zdroje, vyšší vykreslovací frekvence kamery aj.).

 

 

 

 

 

 

Na těchto dvou obrázcích již vidíme reálně opotřebenou kompozitovou desku (CFRP - Carbon Fibre Reinforced Polymer). Metodika je totožná, výkon zdroje je 2 kW. Vlevo je snímek z viditelného spektra, vpravo pak termosnímek z NDT. Defekty jsou zde patrné na první pohled.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DisplayIMG

DisplayIMG

Edevis DisplayIMG je software speciálně vytvořený pro NDT aplikace. Nedestruktivní testování často probíhá ve složitých podmínkách: musí být splněny…

Detail

FORAtherm

FORAtherm

Fototermální radiometrie Edevis FORAtherm je bezkontaktní a nedestruktivní testovací metoda pro měření tvrdosti materiálů (např. měření tvrdosti…

Detail

ImageIR 10300

ImageIR 10300

Nejvýkonější chlazená termokamera z řady ImageIR pro ty nejnáročnější vědecké aplikace.

Detail

ImageIR 8300hp

ImageIR 8300hp

Chlazená termokamera pro vědecké účely s rozlišením 640 x 512px.

Detail

ImageIR 9300

ImageIR 9300

Špičková chlazená kamera pro plnění vysokých požadavků v oblasti R&D.

Detail

ITvis

ITvis

Indukční termografie Edevis ITvis je bezkontaktní zobrazovací testovací metoda pro detekci defektů kovových struktur a objektů.

Detail

LTvis

LTvis

Laserová aktivní termografie Edevis LTvis je bezkontaktní inspekční metoda, která je ideálně vhodná pro charakteristiku nýtů, svárů, tenkých vrstev,…

Detail

OTvis

OTvis

Opticky excitovaná Lock-in termografie Edevis OTvis je bezkontaktní nedestruktivní testovací metoda, která je určena převážně pro testování a…

Detail

PTvis

PTvis

Pulzní termografie Edevis PTvis je bezkontaktní testovací metoda velmi vhodná pro charakteristiku povlaků a tenkých filmů nebo pro detekci kazů.…

Detail

QTvis

QTvis

Edevis QTvis je snadno konfigurovatelný a jednoduše ovladatelný kontrolní systém výrobních procesů., rychle a efektivně přizpůsobivý požadavkům…

Detail

QTvis+

QTvis+

Software Edevis QTvis+ je uživatelsky konfigurovatelný procesní software s individuálními procesními algoritmy pro zpracování obrazu, vzorovým…

Detail

ShearoVis-M

ShearoVis-M

ShearoVis-M je shearografická metoda s mechanickou excitací a jedná se o jednu z nejcitlivějších metod. Aplikování mechanické excitace měřeného…

Detail

ShearoVis-T

ShearoVis-T

ShearoVis-T je shearografická metoda s tepelnou excitací s velmi malými nároky na hardware a současně jde o jednu z nejuniverzálnějších variant. Ve…

Detail

ShearoVis-V

ShearoVis-V

ShearoVis-V je shearografická metoda s vibrační excitací, která může být provedena buď jako jednoduchá metoda, s velmi robustní dobou průměrování nebo…

Detail

UTvis

UTvis

Ultrazvuková termografie Edevis UTvis (nebo také vibrotermografie) je výkonná a účinná testovací metoda pro detekci různých indikací prasklin,…

Detail

Novinky na Váš e-mail