> Aplikace > Termokamery > Bezpečnostní aplikace

Bezpečnostní aplikace

Při výrobě oleje, plynu, elektrické energie nebo jejich distribuci, při skladování nebezpečného odpadu, uhlí, dřeva a jiných substancí musí být prevence a odhalování požárů rychlá a zcela automatická. Stacionární termokameru pro monitorování bezpečnosti lze snadno umístit na vhodné místo a zajistit tak i potřebnou ochranu.

U bezpečnostních aplikací jde prakticky pouze o jedinou věc, a tou je detekce nadkriticky teplých bodů, díky kterým může pozorovaná skládka nebo výrobní linka zahořet. Instalace termokamery tak samozřejmě je prevencí vůči případným nákladným opravám nebo nákladnému odstavení. Bezpečnost pracovníků je neméně důležitá záležitost. Tu tyto termokamery taktéž dokáží bez problémů zajistit.

Mezi nejdůležitější aplikace tak patří monitoring uhelných skladů, dopravníkových pásů, ale i soukromých pozemků. Samostatnou bezpečnostní kategorií je monitoring SF6 a dalších plynů, které mohou unikat do atmosféry a být nebezpečné.

 

 

 

 

 

 

Na těchto obrázcích je vyobrazem monitoring uhelné skládky. Vpravo je termogram z kamery snímající začínající zahoření. To je zde na první pohled patrné, a dá se vypozorovat i na digitálním snímku, nicméně termokamera je schopna velice rychle informovat personál o tom, že hrozí nebezpečí v podobě požáru.

Na snímku vlevo je vidět zachycení narušitelů pozemku i v naprosté tmě. Termokamera může sledovat vyhrazený prostor neomezenou dobu a za předpokladu, že je umístěna v ochranném environmentálním krytu (kamery s označením "f") i v jakémkoliv počasí.

 

 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

L-VIT

L-VIT

L-VIT je řada vysokorychlostních kamer, které jsou ideální pro nárazové zkoušky v automobilovém průmyslu

Detail

N-EM

N-EM

Kamera N-EM byla navržena a testována tak, aby splňovala environmentální specifikace MIL 810 a je účelově zkonstruována tak, aby vynikala v těch…

Detail

NIT SenS 1280 (Smart)

NIT SenS 1280 (Smart)

SWIR kamera osazená SXGA detektorem s rozlišením 1280x1024pixelů @ 10um pitch a vysokou citlivostí.

Detail

VarioCAM HD head

VarioCAM HD head

Špičková termokamera s nechlazeným detektorem s rozlišením až 1024x768px určená pro stacionární měření.

Detail

VarioCAM HDx head

VarioCAM HDx head

Kvalitní termokamera s nechlazeným detektorem s rozlišením 640x480px určená pro stacionární měření..

Detail

Novinky na Váš e-mail