> Výrobci > InfraTec > IRBIS 3

IRBIS 3

IRBIS 3

Profesionální software pro zpracování dat z termokamer

Analyzační softwary InfraTec IRBIS® 3 lze složit z následujících modulů:

 

IRBIS® 3

Software IRBIS® 3 je určen pro všechny typy termokamer InfraTec s mikrobolometrickými detektory. Svými základními funkcemi pokrývá většinu požadavků na zpracování dat všech uživatelů termokamer InfraTec. Jde hlavně o automatické zobrazení max/min/průměru v měřicích funkcích, vykreslení grafů, nastavení parametrů v celém obraze i ve zvolené měřicí funkci, grafické editovací funkce apod. Tento software rovněž kombinuje vizuální a infračervený obraz do jednoho v různých teplotních úrovní (prolnutí) nebo obraz v obraze (PIP). Pomocí integrované funkce tvorby zpráv z měření v prostředí MS Word je prezentace i archivace termografického měření jednoduchá a velmi přehledná.

 

IRBIS® 3 plus

Jedná se o vyšší úroveň softwarového řešení, která zahrnuje veškeré možnosti a funkce základního softwaru IRBIS® 3, avšak doplněnou o pokročilejší editace a analýzy záznamů jako např. zobrazení 3D teplotního profilu, funkce rozdílového obrazu či měřicího bodu, přednastavené modely korekce emisivity, AVI generátor pořízených záznamů, export do různých formátů (csv, ASCII…), nebo zajímavá funkce akumulace pořízených termogramů atd.

 

IRBIS® 3 professional

Nejvyšší úroveň profesionálního analyzačního softwaru termokamer InfraTec. Disponuje veškerými funkcemi předchozích nižších verzí IRBIS® 3 a IRBIS® 3 plus, které jsou dále zdokonaleny a dotaženy k maximálnímu možnému splnění náročných požadavků uživatelů termokamer InfraTec. Software IRBIS® 3 professional umožňuje automatickou korekci emisivity každého pixelu, geometrické měření a orientaci v termogramu, zobrazování 3D grafů obrazů i sekvencí a mnoho dalšího. Tento software je vybaven dalšími moduly pro spojování termogramů včetně dat (modul mosaic pro panoramatické termogramy), Macro editorem, editorem barevných palet a navíc je rozšiřitelný samotnými uživateli o specifické moduly vytvořenými v SDK.

 

IRBIS® 3 report

Tento vynikající termografický software je určen pro časově efektivní tvorbu zpráv z termografických měření. Díky využití různých šablon je zpracování termografického měření velmi rychlé, a to i v případě zpracovávání velkého množství dat a termogramů. Kromě běžné analýzy termografických obrazů, software IRBIS® 3 report také splňuje požadavky na automatizaci. Software nabízí příjemné prostředí pro editaci, širokou nabídku editovatelných šablon zpráv z měření, tvorbu a editaci výpočtových vzorců, automatický přesun parametrů kamery apod.

 

 

Ovládací a záznamové softwary InfraTec IRBIS® 3

 

IRBIS® 3 remote

Software pro připojení termografických kamer InfraTec do PC nebo notebooků s možností ovládání a nastavování kamer. Vizualizace digitálně zaznamenávaných termogramů a ukládání video sekvencí.

 

IRBIS® 3 control

Časově a teplotně ovládané záznamy až 10Hz. Rozšířené možnosti vizualizace a analýzy termogramů a mnoho online teplotně-měřicích funkcí: identifikace měřicích bodů a oblastí, korekce emisivity pomocí oblastí nebo bodů atd.

 

IRBIS® 3 online

Tento software umožňuje vysokorychlostní záznam termogramů maximální rychlostí termokamery. Dále poskytuje online informace o rozdílových obrazech a vykresluje teplotní profil online. Nabízí možnosti externě triggerovat, pretriggerovat, retriggerovat atd. a definovat teplotní alarmy triggerování.

 

IRBIS® 3 process

Tento softwarový modul zpřístupňuje intenzitou nebo teplotně závislé ovládání procesů přes digitální nebo analogové vstupy a výstupy. Využívá různých I/O karet pro připojení k procesům, nabízí triggerovací a alarmové funkce a umožňuje individuální nastavení dle specifických požadavků pro řešení projektu.

 

IRBIS® 3 vision

Poskytuje možnosti paralelního záznamu z dvou a více připojených termokamer a vizuálních (reálných) videokamer. Plně synchronizuje tok dat až z osmi připojených kamer a umožňuje např. ukládání GPS dat.

Související produkty

VarioCAM HD head

VarioCAM HD head

Špičková termokamera s nechlazeným detektorem s rozlišením až 1024x768px určená pro stacionární měření.

Detail

VarioCAM HDx head

VarioCAM HDx head

Kvalitní termokamera s nechlazeným detektorem s rozlišením 640x480px určená pro stacionární měření..

Detail

ImageIR 8300hp

ImageIR 8300hp

Chlazená termokamera pro vědecké účely s rozlišením 640 x 512px.

Detail

ImageIR 9300

ImageIR 9300

Špičková chlazená kamera pro plnění vysokých požadavků v oblasti R&D.

Detail

ImageIR 10300

ImageIR 10300

Nejvýkonější chlazená termokamera z řady ImageIR pro ty nejnáročnější vědecké aplikace.

Detail

Rychlý dotaz


Novinky na Váš e-mail